2021 Yılı Kalite İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı / Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
82 2021/72 28 Aralık Eğiticilerin Eğitimi Programı Gerçekleştirildi Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 21, 22 ve 28 Aralık 2021 tarihlerinde dört farklı oturumda, "Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında eğitimler çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.
81 2021/71 22 Aralık Kalite Topluluğu Öğrenci Konseyi Tanışma Toplantısında Stand Açtı Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 11:30-13:00 saatleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Katında, eş zamanlı olarak da ilçelerde, ilçe birimlerinin belirledikleri alanlarda; öğrencilerin birbiriyle tanışması, kaynaşması amacıyla yiyecek-içecek ikramlı tanışma toplantısı düzenlendi.
80 2021/71 22 Aralık “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Projesi” Bilgilendirme Toplantısına Katıldık Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yürütülen “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Koordinatörlük olarak katıldık.
79 2021/71 22 Aralık Eğiticilerin Eğitimi Serisi Programı Devam Ediyor Günün ilk programında Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz, eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçları, ölçme geliştirme süreci, açıklayıcı faktör analizi uygulaması ve doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları konularını uygulamalı örneklerle ele aldı. İkinci programda Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sırgancı, ölçme değişmezliği, katı ölçme değişmezliğine karşı yaklaşık ölçme değişmezliği ve uygulama konularını örneklerle el aldı.
78 2021/70 21 Aralık Kalite Topluluğu Tanışma Toplantısı Gerçekleştirildi Üniversitemiz Kalite Topluluğu tarafından 21 Aralık 2021 tarihinde Eğitim Fakültesi Karadeniz Konferans Salonunda ve eşzamanlı olarak çevrimiçi platformda tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
77 2021/70 21 Aralık Eğiticilerin Eğitimi Serisi Programı Başladı “Eğiticilerin Eğitimi Serisi” programı kapsamındaki eğitimlerin ilki 21 Aralık 2021 Salı günü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Alperen Yandı’nın “Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılması ve Analizleri” konulu sunumu ile başladı. Çevrimiçi ortamda yapılan eğitimde Dr. Öğr. Üyesi Alperen Yandı, çoktan seçmeli testler ve madde yazılım süreci, madde analizleri konularını uygulamalı örneklerle ele aldı ve oturum sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.
76 2021/69 14 Aralık Öğretme ve Öğrenme Mükemmeliyet Merkezleri Eğitimine Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), AdvanceHE ve British Council Türkiye iş birliğinde düzenlenen ve Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM’ın katıldığı, “Öğretme ve Öğrenme Mükemmeliyet Merkezleri Eğitim Programı”, 07-14 Aralık 2020 tarihlerinde dört tam gün boyunca farklı oturumlarda çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.
75 2021/69 14 Aralık Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) Hazırlama Kılavuzu Güncellendi Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.0)’dan yararlanılarak oluşturulan Üniversitemiz "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu" güncellenerek yayımlandı.
74 2021/68 8 Aralık Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Kuruldu Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu, yükseköğretim alanında öğrencilerimizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve öğrencilerimizin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması ve bu alanda çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu.
73 2021/67 2 Aralık Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün 2021/11 planlama toplantısı 03 Aralık 2021 tarihinde saat 13:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Üniversite memnuniyet anketleri ile ilgili çalışmalarının değerlendirilmesi, Kalite Öğrenci Topluluğunun kurulması ile ilgili diğer iş ve işlemler değerlendirildi.
72 2021/66 18 Kasım Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 18 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda, memnuniyet anketlerinin (akademik personel memnuniyet anketi, idari personel memnuniyet anketi, öğrenci memnuniyet anketi, öğrencilerin kayıtlı olduğu program memnuniyet anketi ve iş dünyasının mezunlarının yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet anketi) uygulama tarihlerinin ve örneklem gruplarının belirlenmesi, eğiticilerin eğitimi programına son halinin verilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.
71 2021/65 4 Kasım Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 4 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda, Eğitim Değerlendirme Anketinin (eğitim etkinlikleri ve eğiticilerin eğitimi) komisyona sunulması, Öğretim Elemanlarının Programlarla İlgili Görüşleri Anketinin ve SKSDB tarafından Sunulan Hizmetlerle İlgili Memnuniyet Anketinin görüşülmesi ve son halinin verilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.
70 2021/64 27 Ekim Espiye ve Yağlıdere Ziyaretleri Gerçekleştirildi Üniversitemiz kalite süreçleri bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları kapsamında Koordinatörlük ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ikinci ziyaret olarak 27 Ekim 2021 tarihinde Espiye ve Yağlıdere’deki okullara ziyaret gerçekleştirildi.
69 2021/63 26 Ekim Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Komisyonu toplantısı 26 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'da çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. 2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları ve süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Giresun Üniversitesi öğrencileri arasında kalite süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla, "Kalite Topluluğu"nun kurulması kararlaştırıldı.
68 2021/62 18 Ekim Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Yürürlüğe Girdi Üniversitemiz kalite politikaları ve iç kontrol eylem planı çerçevesinde hazırlanan, “Giresun Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” Üniversitemiz Senatosunun 18 Ekim 2021 tarihli ve 206/1 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
67 2021/61 14 Ekim Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 14 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, 2020-2021 öğretim yılında gerçekleştirilecek anketlerle ilgili planlamalar, gündem maddeleri üzerinden görev dağılımları yapılarak kararlar alınmıştır.
66 2021/60 13 Ekim Şebinkarahisar ve Alucra Birim Ziyaretleri Gerçekleştirildi Üniversitemiz kalite süreçleri bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı kapsamında Koordinatörlük ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak 13 Ekim 2021 tarihinde Şebinkarahisar ve Alucra’daki birimlere ziyaret gerçekleştirildi.
65 2021/59 7 Ekim "YÖKAK Değerlendirme Takımlarının Öğrencileri Buluşuyor" Etkinliğine Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu tarafından 2021 yılında YÖKAK değerlendirme takımlarında görev almış olan öğrenci değerlendiricilere yönelik hazırlanan “Değerlendirme Takımlarının Öğrencileri Buluşuyor” adlı etkinlik 7-8 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrencimizin katılımlarıyla Ankara’da pandemi önlemleri dikkate alınarak yüz yüze gerçekleştirildi.
64 2021/58 30 Eylül YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas Üniversitemiz Senato Toplantısına Katıldı Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Üniversitemizin 30 Eylül 2021 tarihli Senato toplantısına çevrimiçi bağlantı ile katıldı.
63 2021/57 29 Eylül Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 29 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyon tarafından oluşturulan anketlerin uygulanmasıyla ilgili süreçlerin yapılanması, bu anketlere ek olarak yeni anketlerin planlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.
62 2021/56 28 Eylül Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün 2021/10 planlama toplantısı 28 Eylül 2021 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversite kalite süreçlerinde öğrenci katılımın artırılması noktasında, Kalite Öğrenci Topluluğunun kurulması kararlaştırıldı.
61 2021/55 18 Ağustos Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı Gerçekleştirildi Üniversitemizde, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları kapsamında, YÖKAK İzleme Programı ziyareti 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ın 18 Ağustos 2021 tarihli İzleme Programı Sunumuna erişmek için tıklayınız: https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/belgeler/E%C4%9Fitim%20Sunumlar%C4%B1/Rekt%C3%B6rIzleme.pdf
60 2021/54 16 Ağustos Kalite Eylem Planları İzleme Raporları Yayımlandı Üniversitemiz “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim Sistemi” kalite politikaları, bu politikalara ilişkin belirlenen temel değerler, stratejiler, hedefler ile aynı başlıklarda hazırlanan eylem planları oluşturulmuştur. Eylem planlarının mevcut durumları değerlendirilmiş, eylemlerin konsolide izleme raporu oluşturulmuştur.
59 2021/53 10-15 Ağustos İzleme Programı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve Kalite Koordinatörlüğü üyeleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen İzleme Programı çerçevesinde bir dizi toplantıda bir araya geldi. İlgili toplantılarda izleme programına hakkında konular, ziyaret planı ve takvimi gibi konular görüşüldü.
58 2021/52 28 Temmuz Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı'na Katıldık Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çevrimiçi Öğrenme Kalite Güvencesi Çalıştayı” 28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi.
57 2021/51 13 Temmuz Uzaktan Öğretim Süreci Anketleri Değerlendirme Raporları Yayımlandı Üniversitemizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle yürütülen uzaktan öğretim süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak anketler yapılmıştır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar ile değerlendirme raporları hazırlanmış ve paydaşların bilgisine sunulmuştur.
56 2021/50 12 Temmuz Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurum İç Değerlendirme Raporları Karşılaştırma Raporu 2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme sürecinden geçen Üniversitemiz 2021 yılında İzleme Programına dahil edilmiştir. Bu bağlamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde, Koordinatörlüğümüzce “Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurum İç Değerlendirme Raporları Karşılaştırma Raporu” hazırlanarak, paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
55 2021/49 21 Haziran Üniversitemiz Daire Başkanlıkları ile Toplantı Yapıldı Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Daire Başkanlıkları toplantısı 21 Haziran 2021 günü saat 14.00'da çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Üniversitemiz Daire Başkanlıklarının Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin katıldığı toplantıda, 2021 YÖKAK İzleme Programı hakkında yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
54 2021/49 21 Haziran Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Komisyonu toplantısı 21 Haziran 2021 günü saat 11.00'de çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemiz 2021 YÖKAK İzleme Programına hazırlık çalışmaları görüşüldü ve 2018 yılı Kurum Dış Değerlendirme (KGBR) ile 2019 ve 2020 Kurum İç Değerlendirme (KİDR) Karşılaştırma Raporuna nihai hali verildi.
53 2021/48 18 Haziran YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas Üniversitemizi Ziyaret Etti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 18 Haziran 2021 Cuma günü Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Üniversitede kalite süreçleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
52 2021/47 16 Haziran “YÖKAK İzleme Programı Bilgilendirme” Webinarı Gerçekleştirildi Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “YÖKAK İzleme Programı Bilgilendirme” konulu webinar 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.
51 2021/46 14-15 Haziran Üniversitemiz YÖKAK “Saha Eğitimi” Programına Katıldı Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından 14-15 Haziran 2021 tarihlerinde “2021 Yılı Saha Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi. İki gün boyunca etkinlikler, moderatörler eşliğinde on farklı salonda, grup çalışmaları ile devam etti. Gruplarda, “Değerlendirici Davranışları Üzerine Beyin Fırtınası”, “Farklı Sorunları Ortaya Çıkarma” ve “Farklı Rapor Türlerinin Karşılaştırılması” başlıkları altında grup ve etkileşim temelli olarak etkinlikler gerçekleştirildi.
50 2021/45 8 Haziran Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Altıncı Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun beşinci toplantısı, 8 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi, gerçekleştirilmesi planlanan anketlere yönelik çalışmalar görüşüldü.
49 2021/44 1 Haziran Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/8 planlama toplantısı 01 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2021 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme İzleme Programı hazırlıkları çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) çalışmalarının değerlendirilmesi, hazırlama kılavuzunun güncellenmesi ve değerlendirme takımlarının oluşturulması kararlaştırıldı.
48 2021/44 1 Haziran Üniversitemiz Ödül Yönergesi ve Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Yürürlüğe Girdi Üniversitemiz kalite politikaları ve iç kontrol eylem planı çerçevesinde hazırlanan, “Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi” ve “Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi” Üniversitemiz Senatosunun 25 Mayıs 2021 tarihli ve 198 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
47 2021/43 28 Mayıs YÖKAK Sağlık Bilimleri Dış Değerlendirme Programı Çevrimiçi Tanıtım Toplantısına Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Sağlık Bilimleri Dış Değerlendirme Programı hakkında tanıtım toplantısı 28 Mayıs 2021 tarihinde düzenlendi. Üniversitelerinin enstitüsü yöneticilerinin katıldığı toplantıya, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selçuk Takır katıldılar.
46 2021/42 27 Mayıs Bütünleşik Yönetim Sistemlerine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Üniversitemizde bütünleşik bir bilgi yönetim sisteminin kullanıma sunulması ve yönetilmesi çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın katılımlarıyla, 27 Mayıs 2021 tarihinde Rektörlük Senato Toplantı salonunda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, gelişen ve değişen toplumda dijitalleşmenin önemi, yükseköğretim kurumlarının da bu dijitalleşmeye bütünleşik yönetim sistemine geçme eğiliminde oldukları ve bu yönelimlerle kurumda bu çalışmaların başlatıldığı konularına değindi.
45 2021/42 27 Mayıs YÖKAK 2021 Yılı İzleme Programı Bilgilendirme Webinarına Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 Yılı Kurumsal İzleme Programı hakkında bilgilendirme webinarı 27 Mayıs 2021 tarihinde düzenlendi. Üniversitelerinin Rektör ve Kalite Komisyonu üyelerinin katıldığı webinara, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal katıldılar.
44 2021/41 25 Mayıs Üniversitemiz Üst Yönetimi Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz Üst Yönetiminin katıldığı, Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan eylemler hakkında bilgilendirme toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda oluşturulan, Üniversitemiz “2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” çalışmasının incelendiği toplantıda, 2020 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilecek olan İzleme Programı kapsamında kurumda yürütülecek olan çalışmalara da değinildi.
43 2021/40 24 Mayıs Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonları Öğrenci Üyelerine Yönelik Webinara Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı webinarı 24 Mayıs 2021 tarihinde düzenlendi. Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarının öğrencilerine yönelik düzenlenen webinara Üniversitemiz Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi de katıldı.
42 2021/39 27 Nisan Üniversitemiz 2020 Yılı KİDR’i Kalite Komisyonu Toplantısında Görüşüldü Üniversitemiz Kalite Komisyonunun üçüncü toplantısı 27 Nisan 2021 günü saat 14.00'te çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri ve Koordinatörlük ekibinin katıldığı toplantıda, Üniversitemiz 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları görüşüldü ve rapora nihai hali verildi.
41 2021/38 26 Nisan Yönetim Sistemi Alt Komisyonu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi
Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Üniversitemiz 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları, Üniversitemiz senatosu ve Kalite Komisyonuna sunulmak üzere, Kalite Alt Komisyonlarında görüşülüyor.
40 2021/37 22 Nisan Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi
39 2021/36 20 Nisan Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
38 2021/35 19 Nisan Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
37 2021/35 19 Nisan Yönetim Sistemi Alt Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
36 2021/35 19 Nisan Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
35 2021/34 16 Nisan Toplumsal Katkı Alt Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
34 2021/34 16 Nisan Üniversitemiz 2020 Yılı KİDR Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor Üniversitemiz 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları, Üniversitemiz senatosu ve Kalite Komisyonuna sunulmak üzere, Kalite Alt Komisyonlarında görüşülmeye başlandı. Bu bağlamda, ilk olarak 16 Nisan 2021 tarihinde hazırlanan taslak çalışma çerçevesinde Toplumsal Katkı Alt Komisyonunun çevrimiçi toplantısı gerçekleştirildi.
33 2021/33 15 Nisan Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün 2021/8 planlama toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde saat 12:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2020 KİDR çalışmaları çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
32 2021/32 05-06 Nisan Üniversitemiz YÖKAK “Değerlendirici Eğitimi” Programına Katıldı Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde “2021 Yılı Değerlendirici Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi.
31 2021/31 6 Nisan Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün 2021/7 planlama toplantısı 06 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2020 KİDR çalışmaları çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
30 2021/30 31 Mart “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” Webinarı Gerçekleştirildi Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı" konulu webinar 31 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam'ın moderatörlüğünü yaptığı webinarda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akademik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK öğrenci üyesi ve Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora konuşmacı olarak yer aldı.
29 2021/29 22 Mart Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’a, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ve planlanan eylemler hakkında bilgilendirme toplantılarının dördüncü gerçekleştirildi.
28 2021/28 22 Mart Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün 2021/6 planlama toplantısı 22 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2020 KİDR çalışmaları, ölçme ve değerlendirme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
27 2021/27 18 Mart Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Beşinci Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun beşinci toplantısı, 18 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi, gerçekleştirilen kurum memnuniyet anketlerine yönelik iyileştirme öneri raporunun hazırlanması hususları görüşüldü.
26 2021/26 18 Mart 2021 Yılı İkinci Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 2021 yılı içerisindeki ikinci toplantısı 18 Mart 2021 günü saat 15.00'te çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri ve Koordinatörlük ekibinin katıldığı toplantıda, Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları değerlendirildi.
24 2021/25 17 Mart Üniversitemizin 15. Kuruluş Yıldönümü Etkinliğine Katıldık Üniversitemizin 15. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 17 Mart 2021 Çarşamba günü Saat:15.00'te "Kuruluş Yıldönümü" nedeniyle akademik ve idari personelin katıldığı çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirildi.
24 2021/24 16 Mart Kalite Koordinatörlüğü Beşinci Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün beşinci planlama toplantısı 16 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemiz genelinde birimler tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen birim öz değerlendirme ve Koordinatörlük tarafından yürütülen KİDR çalışmaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca; yapılması planlanan iş ve işlemler için koordinatörlük olarak görev paylaşımı yapıldı.
23 2021/23 26 Şubat Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Ziyareti Gerçekleştirildi BÖDR çalışmaları kapsamında Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam tarafından 26 Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne birim ziyareti gerçekleştirildi.
22 2021/22 24-26 Şubat Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu Toplantıları Gerçekleştirildi Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının ilk değerlendirme raporunun hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu toplantıları 24-25-26 Şubat 2021 tarihlerinde üç gün boyunca Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantılarda; stratejik plan ile kalite çalışmalarının uyumuna vurgu yapılarak, performans göstergelerini artıracak eylemlerin planlanması kararları alındı.
21 2021/21 23 Şubat YÖKAK 2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Bilgilendirme Webinarına Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hakkında bilgilendirme webinarı 23 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi.Farklı üniversitelerden 100’ün üzerinde akademisyenin katılım sağladığı webinara Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem ile Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal katıldılar.
20 2021/20 23 Şubat Kalite Koordinatörlüğü Dördüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün dördüncü planlama toplantısı 23 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemiz genelinde birimler tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen birim öz değerlendirme çalışmaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca; Dereli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kürşat Kurt’un koordinatörlük üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
19 2021/19 22 Şubat 2021 Yılı Birinci Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz 2021 yılı birinci Kalite Komisyonu Toplantısı 22 Şubat 2021 günü saat 14.00'te çevrimiçi bir ortamda yapıldı. Toplantıya Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal’ın yanı sıra, Kalite Komisyonu Üyeleri ve Koordinatörlük ekibi katıldı. Toplantıda 2020 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2020 yılı KİDR yazımında iş ve işlemlerin Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü nezaretinde yapılması hususları görüşüldü.
18 2021/18 17 Şubat YÖKAK “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Dijitalleşmesi” Webinarı’na Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2021 yılı Webinar Serisi programının ilkini 17 Şubat 2021 tarihinde “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Dijitalleşmesi” başlığında gerçekleştirdi. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın “Kurumsal Akreditasyon ve Dijital Süreçler” başlıklı konuşması ile başladı. Moderatörlüğünü YÖKAK Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kozanoğlu’nun yürüttüğü programda davetli konuşmacılar Hollanda NVAO Ajansı’ndan Luut Kroes ve İspanya AQU Catalunya Ajansı’ndan Esther Huertas Hıdalgo sunumlarını gerçekleştirdi.
17 2021/17 16 Şubat Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi" 16 Şubat 2021 Salı günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam'ın moderatörlüğünü yaptığı eğitim, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem’in açılış konuşmasıyla başladı. Eğitime birim kalite komisyonlarında yer alan birim yöneticileri ve kalite komisyon üyeleri olmak üzere toplamda 100 kişi katıldı.
16 2021/16 15 Şubat Kalite Koordinatörlüğü Üçüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Toplantıda Üniversitemizdeki Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama çalışmalarıyla ilgili iş bölümü yapıldı. Bu kapsamda; Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilek TOPÇU MUMLU'nun Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki kalite süreçlerinin sorumlusu ve Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonunda üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
15 2021/15 11 Şubat Eğitim Fakültesine Birim Ziyareti Gerçekleştirildi Bu çalışmalar kapsamında Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Kalite Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş Aydın tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığına gerçekleştirildi.
14 2021/14 9 Şubat Koordinatörlüğümüz Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor Saha ziyaretlerinde; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan Kesik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Yolcu, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yılmaz ve birimlerdeki kalite komisyonu üyeleri ile görüşüldü.
13 2021/13 5-6 Şubat YÖKAK Kalite Elçisi Eğitimine Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımın sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında düzenlenen çevrimiçi eğitim programı, 5-6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti.
12 2021/12 4 Şubat Koordinatörlüğümüz Birim Ziyaretlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor Saha ziyaretlerinde; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Salih Memiş, Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan Külekçi ve birimlerdeki kalite komisyonu üyeleri ile görüşüldü.
11 2021/11 1 Şubat Kalite Koordinatörlüğü İkinci Planlama Toplantısı Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve 2021 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar, 2020 Yılı Kurum ve Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları ele alındı. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Şube Müdürü İbrahim Usta katıldı.
10 2021/10 29 Ocak Koordinatörlüğümüz Birim Ziyaretlerine Devam Ediyor Saha ziyaretlerininde; Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Doğan Tunç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Fatsa ve birim kalite elçileri ile görüşüldü.
9 2021/9 28 Ocak Üniversite Bilgi Sistemleri İkinci Tanıtım Toplantısı Düzenlendi Taşpınar Yazılım yetkilileri tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00’da E-Kampüs Sistemi ile ilgili olarak çevrimiçi bir ortamda yapıldı.
8 2021/8 27 Ocak Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Dördüncü Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun dördüncü toplantısı, 27 Ocak 2020 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversite tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve analiz aşamasında olan kurum kültürü, öğrenci, mezun öğrenci, dış paydaşlar memnuniyet anketlerinin ölçme-değerlendirmelerinin alan analizleri ve iç tutarlılık analizleri hususu görüşüldü.
7 2021/7 26 Ocak Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım Eğitiminin İlk Oturumu Yapıldı Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının birlikte organize ettiği, "Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım" konulu hizmetiçi eğitim programının ilk oturumu 26 Ocak 2021 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
6 2021/6 22 Ocak Koordinatörlüğümüz Birim Ziyaretlerine Başladı Saha ziyaretlerinde; Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanı Sayın Coşkun Şentürk, Personel Daire Başkanı Sayın Arzu Turan Kurt ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Muammer Öğretici ve birim kalite elçileri ile görüşüldü.
5 2021/5 21 Ocak Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can "Dönüşen Dünya'da Liderlik" Çalıştayına Katıldı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından beşincisi düzenlenen “Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı”na katıldı.
4 2021/4 21 Ocak Üniversite Bilgi Sistemleri İlk Tanıtım Toplantısı Düzenlendi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili düzenlenen çevrimiçi bir toplandı düzenlendi.
3 2021/3 20 Ocak Koordinatörlük Üniversite Bilgi Sistemleri Koordinasyon Toplantısı Üniversitemiz bilgi sistemleri çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinatörlük istişare toplantısı 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Yüksekokul Sekreteri İbrahim Usta katıldı.
2 2021/2 7 Ocak Kalite Koordinatör Yardımcısı Görevlendirme 7 Ocak 2021 tarihli Rektör Oluruyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN; Kalite Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
1 2021/1 7 Ocak Kalite Koordinatörlüğü 2021 Yılı Planlama Toplantısı Üniversitemiz kalite çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinatörlük istişare toplantısı 7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve 2021 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar, 2020 Yılı Kurum ve Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları, Kalite Alt Komisyonları tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Yüksekokul Sekreteri İbrahim Usta katıldı.