Uluslararasılaşma Politikası

Giresun Üniversitesi; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını, bu politikalar doğrultusunda belirlediği stratejilerini ve hedeflerini, stratejik planında uluslararasılaşma esaslı olarak belirlediği faaliyetlerini birbirlerine entegre etme sürecinde uluslararası bütünleştirme anlayışına sahiptir. Bu bağlamda uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği yüksek bireyler yetiştirmeyi, uluslararası bağlantı ve ortaklıklarını, uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek uluslararası ve kültürlerarası bir kurum olarak hizmet sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir.

Temel Değerler

Üniversitenin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:

  • Uluslararası Akreditasyon, Tanınma ve Denklik
  • Kültürel Çeşitlilik
  • Uluslararası İş Birlikleri
  • Farklılıkların Yönetimi
  • Öğrenci ve Akademisyen Hareketliliği
  • Uluslararası Etkinlikler
Uluslararasılaşma Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.