Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Stratejileri
 • Uzaktan eğitim süreçlerinin gözden geçirilerek uzaktan/karma eğitim politikası doğrultusunda paydaş görüşleriyle gerekli düzenlemelerin periyodik olarak yapılması,
 • Uzaktan/karma eğitim faaliyetlerini desteklemek için kaynakların (finansal, insani, fiziksel, teknolojik vb. ) artırılması,
 • Uzaktan eğitim yoluyla verilen programlar ve derslerde akademik niteliğin artırılması,
 • Uzaktan eğitim çalışmalarını desteklemek konusunda uzman teknik personel sayısının artırılması,
 • Uzaktan eğitim programlarını, öğrenme çıktıları, öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyeti açısından değerlendirerek gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Öğrencilerden ve öğretim elemanlarından uzaktan eğitim süreci ile ilgili düzenli geri bildirimlerin alınması ve ilgili birimlerin bu konuda bilgilendirilmesi,
 • Kütüphane, bilgi kaynakları ve donanımlarına uzaktan erişimin sağlanması ve bu kaynaklardan öğrenci ve öğretim elemanlarının etkin bir şekilde faydalanmasının sağlanması,
 • Uzaktan eğitim programlarında öğretim elemanlarının öğretimini sağlayacak uygulamaların olması ve derslerin uzaktan eğitim ortamında öğretilmeye uygun şekilde hazırlanması,
 • Ders veya program süresince uzaktan eğitim pedagojisi ve teknoloji kullanımıyla ilgili öğretim elemanları için etkili destek verilmesi,
 • Öğretim elemanlarına uzaktan eğitim pedagojisine yönelik iyi uygulamaların ve uygulanabilir teknoloji araçlarıyla ilgili düzenli mesleki gelişim programların sunulması,
 • Uzaktan eğitim platformunun gelişen ve değişen öğrenci-öğretim elemanı gereksinimlerini karşılayacak ve kullanıcı dostu olacak şekilde düzenli olarak güncellenmesi.