Öğrenci Katılımı

Giresun Üniversitesi Öğrenci Kalite Topluluğu, 8 Aralık 2021 tarihinde Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü eş güdümüyle Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN danışmanlığında; üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine katılımlarının artırılması doğrultusunda çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.
 Söz konusu amaçları kapsamında Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu;

  • İç kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımı hakkında Giresun Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirme,
  • Kültürel ve sosyal faaliyetleriyle öğrencilerin birbirleri arasında iletişimlerini destekleme,
  • Üniversite üst yönetimiyle öğrenciler arasında köprü görevi görerek öğrenci geri bildirimlerini toplama ve aktarma,
  • Öğrencilerin niteliklerini artırmaya yönelik sempozyum, eğitim ve seminer gibi faaliyetler düzenleme,
  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanlarda yükseköğretim kalite çalışmalarına katılımlarını teşvik etme,
  • Yerel kurum-kuruluşlarla iş birlikleri içinde öğrencilerin iletişim ağını geliştirme gibi faaliyetler düzenlemekte ve planlamaktadır.

Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarının artırılmasını sağlamak amaçları ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla Giresun Üniversitesi, komisyon ve birimlerinde öğrenci katılımına önem göstermektedir. Kalite süreçlerinde öğrenci katılımı çalışmaları üniversitemiz “Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü” çatısı altında yürütülmektedir.

Giresun Üniversitesinde Öğrenciler Kalite Süreçlerinde Nasıl Yer Alabilir? 

Giresun Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi
Giresun Üniversitesi Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi mevzuata göre üniversite Senatosu tarafından belirlenmiştir. Giresun Üniversitesi Kalite Komisyonu; Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal ve üniversitenin çeşitli alanlarındaki alan temsilcileri ile bir öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır. Periyodik olarak toplanan komisyonda öğrenci temsilcisi, kendi gözlemleri ve diğer öğrencilerle etkileşimleri sonucunda üniversitenin kalite çalışmalarına katkı sunmaktadır. Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisinin genel görevleri şunlardır:
•Yükseköğretim Kalite Kurulunun düzenlediği eğitimlere ve etkinliklere katılarak orada edindiği bilgi ve gelişmeleri üniversitemiz birim kalite komisyonları öğrenci üyeleriyle paylaşarak kalite süreçlerine katkı sağlamak,
•Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu hazırlama komisyonu toplantısı gibi üniversitede kalite süreçlerine katkı sağlayacak toplantılara katılarak öğrenci gözünden sürecin ilerleyişine dahil olmak,
•Kalite süreçleri içerisinde bir öğrenci olarak üniversitemiz öğrencilerinin bu süreç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve sürece katılımlarını artırmak.

Birim Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilciliği
Giresun Üniversitesinde bünyesindeki farklı fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarından Birim Kalite Komisyonu öğrenci temsilcileri bulunmaktadır. Birim Kalite komisyonu toplantılarında ve çalışmalarında yer alan öğrenci temsilcileri birimlerinin geliştirilmesi gereken yönlerini, öğrencilerin talep ve şikayetlerini komisyonlarına ileterek kalite süreçlerine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte Birim Kalite Komisyonu öğrenci temsilcileri, BÖDR’ün (Birim Öz Değerlendirme Raporu) hazırlanma sürecinde rol oynayarak kalite çalışmalarında stratejik ve sistematik olarak yer alabilirler.


Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Üyeleri:
Komisyonların yanı sıra kurumda kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımı noktasında geniş kapsamda en büyük katkıyı Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu sunmaktadır. Üniversitenin tüm öğrencilerinin katılımına açık olan topluluk; kalite kültürünün yaygınlaştırılması, öğrenci geri bildirimlerinin toplanması, kurum ile öğrenci arasındaki etkileşimlerin güçlendirilmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi ve onların iş birlikleri sayesinde görünürlüklerinin artırılması gibi çalışmalar yürütmektedir.

Kalite Topluluğunun topladığı bütün öğrenci geri bildirimlerine ulaşmak için
tıklayınız.

Giresun Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri:
Giresun Üniversitesi kalite çalışmalarında öğrenciler, oluşumların içerisinde birincil olarak aktif rol almasalar bile üniversitede yer aldıkları faaliyetlerle de sürece katkı sağlayabilir. Öğrenci Konseyi başkanı, üyeleri, Eğitim Komisyonu öğrenci temsilcisi ve Engelsiz Üniversite Birimi temsilcileri yer aldıkları çalışmalar, topladıkları geri bildirimler ile bu duruma örnek gösterilebilir. Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu bünyesinde yapılan anket çalışmaları aracılığıyla üniversitedeki tüm öğrencilerin kalite süreçlerinde rol almaları sağlanmaktadır. Yapılan anket çalışmalarının sonuçları ve bu sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirmeler Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü internet sitesinde yayınlanmaktadır. Böylece öğrencilerin yapılan çalışmalara etkin katılımı teşvik edilirken anketlerin güvenilirliğinin teyit edilmesi de amaçlanır.

Topluluk İletişim Bilgileri:
E-posta: grukalite@gmail.com
Instagram: @grukalite