Kalite El Kitabı

Giresun Üniversitesinde iç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları kapsamında “Giresun Üniversitesi Kalite El Kitabı” taslak çalışması hazırlanmış olup, akademik ve idari birimlere ilişkin süreçlerin tanımlanması ve süreç akış şemalarının hazırlanmasına/güncellenmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.