Toplumsal Katkı

Performans Göstergeleri

Hedef 1 - Kamu, özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini ve ortak projeleri arttırmak.

Performans Göstergesi
1.1. Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlarla yapılan iş birliği, protokol sayısı ve ticari sözleşme sayısı
1.2. Topluma yönelik çalışmalarda görev alan akademik, idari personel ve öğrenci katılımcı sayısı

Hedef 2 - Toplumsal katkıya dönüştürülmek üzere uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler, akademik birimler ve öğrenci kulüpleri bünyesinde yürütülen araştırma, geliştirme, proje ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.

Performans Göstergesi
2.1. Toplumsal katkıya dönüşen faaliyet sayısı

Hedef 3 - Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar ve çözümlerine yönelik eğitim ve projelerin sayısını arttırmak.

Performans Göstergesi
3.1. Bölgesel ve yerel ihtiyaçların çözümüne yönelik eğitim ve projelerin sayısı

Hedef 4 - Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini güçlendirmek.

Performans Göstergesi
4.1. Toplumsal duyarlılığı ve sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik müfredatta yer alan ders sayısı
4.2. Toplumsal duyarlılığı ve sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik öğrencilerle yapılan etkinlik ve eğitim sayısı
4.3. Tüm akademik birimlerde mesleki uygulama kapsamında dış paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmalardaki katılımcı (öğrenci, öğretim elemanı,iş yeri vs.) sayısı

Hedef 5 - Üniversitenin tanınırlığını, faaliyetlerin bilinirliğini artırmak

Performans Göstergesi
5.1. Patent, model, yayın, lisans gibi faaliyetlerle ilgili yapılan haber sayısı
5.2. İletişim Fakültesi TİF TV ve radyosu ile koordineli yapılan faaliyet sayısı

Hedef 6 - Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak

Performans Göstergesi
6.1. Toplumsal sorunlara yönelik yapılan etkinliklerin sayısı
6.2. Toplumsal sorunlara yönelik yapılan etkinliklere katılanların sayısı
6.3. Toplumsal sorunlara yönelik yapılan akademik çalışma sayısı