Toplumsal Katkı Politikası

Giresun Üniversitesi; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini, ulusal, bölgesel ve yerel toplumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak belirler. Üniversite, akademik ve idari birimlerinin yanı sıra araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplumsal katkıyı dikkate alarak düzenlenen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan katma değerleri tüm iç ve dış paydaşlarının gelişimine ve yararına sunan, toplumsal katkının gerçekleştirilmesinde sürekliliği esas alan, tüm bu faaliyetlerinde paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasında geri bildirim mekanizmalarını kullanan, kültürel ve çevresel duyarlılığı gözeten bir anlayışı toplumsal katkı politikası olarak benimsemektedir.

Temel Değerler

• Katılımcılık ve paylaşımcılık,
• Hayat boyu öğrenme,
• Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık.

Toplumsal Katkı Politikası Temel Değerleri, Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.