Koordinatörlük ve Araştırma Birimleri Öz Değerlendirme Raporları

 

Birim

2020

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Erasmus Koordinatörlüğü

Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezi Araştırma Lab. Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mevlana Değişim Programı

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

Farabi Değişim Programı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi