Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşma Hedefleri

Üniversitedeki ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon almaya aday bölüm ve birimleri belirlemek, gerekli kriterlerin sağlanması için çalışmaları başlatmak ve akredite olan akademik birimlerin sayısını artırmak,
Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programları ile Üniversitemize gelen öğretim elemanı sayısını artırmak,
Yabancı dilde program sayısını arttırmak,
Ön lisans, lisans ve lisansüstü müfredat programlarında ortak ders havuzuna dahil edilecek ortak ders sayısını artırmak ve yabancı dilde ortak dersler açmak,
Öğrencilerin yurtdışında uygulamalı eğitim, staj yapabilmeleri için iş birliklerini artırmak,
Yabancı öğretim elemanı nicelik ve niteliğini artırmak,
Türkçe eğitim yapan fakültelerdeki bölümlerde ve meslek yüksekokulu programlarında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açmak,
Lisansüstü eğitimi yapan öğrencilerin yurtdışı araştırma faaliyetlerine katılmalarını desteklemek,
İdari personele yönelik uluslararası eğitim faaliyetlerini arttırmak,
Uluslararası öğrencilere yönelik barınma olanaklarını artırmak.