Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Stratejileri

• Üniversitenin duyuru ve haber bültenleri ile Üniversite hakkında görsel ve yazılı basında çıkan haberlerin e-posta veya benzeri yollarla tüm paydaşlara gönderilmesi,
• Giresun Üniversitesi, Dış Paydaş Koordinasyon Toplantılarının düzenlenmesi,
• Giresun Üniversitesi araştırmacılarının ve dış paydaşların bir araya gelerek topluma katkı sağlayacak alanların belirleneceği seminerlerin ve çalıştayların düzenlenmesi, bu etkinliklere katılımın tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütülmesi,
• Tüm paydaşların katılımıyla yapılacak sanatsal, eğitsel ve sportif etkinliklerle bölgenin sosyal ve kültürel yapısının gelişimine katkı sağlanması,
• Dış paydaşlarla bölgesel kalkınmaya yönelik protokollerin yapılması,
• Halka açık kurs ve etkinliklerle halkın bilinçlendirilmesi,
• Toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin desteklenmesi.