Uzaktan Eğitim Politikası

Giresun Üniversitesi; misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak belirlediği strateji ve bu stratejileri ile ilişkili hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kalite güvencesi sistemi ve eğitim-öğretim politikası ile uyumlu olarak, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) ders araçları ve uygulamaları ile uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli bilgi kaynakları ve destek hizmetleri ile uzaktan eğitim kalitesini ve teknik altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, ilgili tüm paydaşlarının katılımı ile birlikte uzaktan eğitim sistemine ilişkin değerlendirmeleri sistematik olarak izleyen bir anlayışı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemektedir.

Temel Değerler

• Teknik altyapı ve bilgi kaynağına erişim olanakları,
• Yeterlik,
• Nitelikli insan kaynağı,
• Destek hizmetleri,
• Bilgi güvenliği ve etik,
• Eğitim öğretim süreçlerinin dijitalleşmesi.

Uzaktan Eğitim Politikası Temel Değerleri, Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.