Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları

 

2022 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu


2022 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
 

2021 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu

2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu

2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu