Kurumsal Değerler

Misyon

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmaktır.

Vizyon
Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır. 
 
Temel Değerler 
  • Bilimsellik - Disiplinler Arası Yaklaşım - Evrensellik - Yenilikçilik
  • Fırsat Eşitliği - Liyakat - Hakkaniyet
  • Paylaşımcılık - Çözüm odaklılık
  • Öğrenci Odaklılık
  • Akademik Özgürlük
  • Çevreye Duyarlılık ve Toplumsal Yararlılık
  • Katılımcılık
  • Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık
  • Hesap Verebilirlik
  • Kalite ve Verimlilik