Araştırma ve Geliştirme Politikası

Giresun Üniversitesi; ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki rekabet gücüne ve kalkınmasına en yüksek düzeyde fayda sağlanmasını teminen belirlenen misyon ve vizyonu, temel değerleri başta olmak üzere kalite politikası ve stratejik planı ile öncelikli olarak bölgesel ve yerel ihtiyaçları dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve değer üretmeyi, araştırma yapmaya özendirmeyi, AR-GE ve yenilikçi faaliyetlerini işbirliği ve etkileşim çerçevesinde teşvik ederek bu faaliyetlerin yaygınlaşmasının önünü açmayı, araştırma-geliştirme çıktılarını ve kazanımlarını dikkate alarak araştırma kaynaklarını ve altyapısını sürekli olarak izleyerek geliştirmeyi araştırma ve geliştirme politikası olarak benimsemektedir.

Temel Değerler

  • Bilimsel, araştırma ve yayın etiği,
  • Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme,
  • Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri,
  • Araştırma kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği,
  • Öncelikli alanlar ve tematik araştırma,
  • Ar-Ge,
  • Girişimcilik.

Araştırma ve Geliştirme Politikası Temel Değerleri, Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.