Uluslararasılaşma

Performans Göstergeleri

Hedef 1 - Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programlarına katılımlarını arttırmak

Performans Göstergesi
1.1. Uluslararası öğrenim hareketliliği ile giden öğrenci sayısı
1.2. Uluslararası öğrenim hareketliliği ile gelen öğrenci sayısı
1.3. Uluslararası staj hareketliliği ile giden öğrenci sayısı
1.4. Uluslararası staj hareketliliği ile gelen öğrenci sayısı
1.5. Değişim programları için yeni anlaşılan üniversite sayısı

Hedef 2 - Akademik personelin Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programlarına katılımlarını artırmak

Performans Göstergesi
2.1. Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları ile yurt dışına giden akademik personel sayısı

Hedef 3 - Yabancı dil hazırlık programı eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin artırılması

Performans Göstergesi
3.1. Yabancı dil hazırlık programını bitiren öğrencilerin yabancı dil başarı düzeyi
3.2. Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin memnuniyet anket düzeyi

Hedef 4 - Uluslararası öğrenci nicelik ve niteliğini arttırmak

Performans Göstergesi
4.1. Her yıl yeni kayıt olan uluslararası öğrenci sayısı
4.2. Uluslararası Öğrenci ve Akademik İlişkiler Biriminin tanıtım fuarları ve toplantılarına katılım sayısı

Hedef 5 - Giresun Üniversitesi adresli uluslararası endekslerde yer alan dergilerdeki yayın sayısını her yıl artırmak

Performans Göstergesi
5.1. SCI,SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki makale sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı
5.2. SCI,SCI-expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerdeki makale sayısı/ toplam öğretim üyesi sayısı
5.3. Atıf sayısı
5.4. Sıralamalarda kullanılan verilerin takibi için sistem oluşturmak

Hedef 6 - Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri ve projelendirilen uluslararası çok merkezli çalışma sayısını arttırmak.

Performans Göstergesi
6.1. Dış destekli (TÜBİTAK, TÜSEB, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği vb.) kabul edilen proje sayısı
6.2. Projelendirilen uluslararası çok merkezli çalışma sayısı

Hedef 7 - Uluslararası tanınırlığı artırmak

Performans Göstergesi
7.1. Uluslararası ortak yazılan makale sayısı
7.2. Ulusal/uluslararası öğrenci sayısı
7.3. Ulusal/ uluslararası akademisyen sayısı
7.4. Uluslararası kuruluşlara üyelikler
7.5. Düzenlenen uluslararası katılımlı toplantı ve organizasyon sayısı
7.6. Uluslararası kurumlarla imzalanan işbirliği sayısı

Hedef 8 - Uluslararası görünürlüğü artırmak

Performans Göstergesi
8.1. Kurumsal iletişim araçları olarak sosyal medya, web sitesi, görsel ve basılı medya ile görünürlüğün artırılması
8.2. Web sitesinin yabancı dilde güncel tutulması

Hedef 9 - Uluslararası öğrencilere yönelik barınma olanaklarını artırmak

Performans Göstergesi
9.1. Barınma hizmetlerinden memnuniyet oranı