Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve Öğretim Stratejileri

• Eğitim-öğretim programlarının iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılarak tasarlanması,
• Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması,
• Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması,
• Üniversitemizin tercih edilme oranlarının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması,
• Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmesi, öğrenci iş yükünün tahmin edilerek gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi ve kredilerin öğrenci geri bildirimleri dikkate alınarak güncellenmesi,
• Öğrenci danışmanlık sisteminin niteliğinin artırılması,
• Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında işletilmesi,
• Eğitimde uygulama ve staj imkânlarının çeşitlendirilmesi,
• Program öz değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının başlatılması.