Anket Değerlendirme

S.N. Anket Adı  Anket Yılı Anket Formu (.pdf) Değerlendirme Raporu
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  2021 Anket Formu Anket Raporu
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  2021 Anket Formu Anket Raporu
5 Mezun Memnuniyet Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
6 Hazırlık Öğrencileri Memnuniyet Anketi  2021 Anket Formu Anket Raporu
7 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
8 Öğretim Elemanlarının Programlar İle İlgili Görüşleri Anketi  2021 Anket Formu Anket Raporu
9 Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
10 Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Anketi  2021 Anket Formu Anket Raporu
11 Yönetici Liderlik Davranışı Değerlendirme Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
12 Eğitim Değerlendirme Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu
13 Tedarikçi Memnuniyet Anketi 2021 Anket Formu Anket Raporu