Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşma Stratejileri

• Stratejik plan doğrultusunda belirlediği uluslararasılaşma faaliyetlerini destekler nitelikte uluslararası araştırmacıların ortaklığı ile kurulan araştırma ekipleri tarafından gerçekleşen projeleri ve yayınları teşvik etmek,
• Uluslararası tanınırlığı artırmak, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası iş birliklerini artırmak,
• Üniversitenin uluslararası etkisini güçlendirmek,
• Öğrenci, akademik personel, araştırmacı ve idari personelin uluslararası değişim programlarını ve ziyaretlerini teşvik etmek,
• Uluslararası öğrencileri, nitelikli araştırıcı ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirmek,
• Öğrencilere uluslararası kariyer için yol gösterici olmak,
• Eğitim programlarının uluslararası kabulünü sağlamak,
• Çok kültürlü ve uluslararası bir kampüs ortamı oluşturmak ve iç paydaşların kültürlerarası duyarlılık ve yetkinliklerini geliştirmek,
• Öğrencilerimizin yurt dışında alacakları derslerin Giresun Üniversitesindeki denklikleri konusunda sorun yaşamasını engelleyen ve öğrenci odaklı öğrenmeye dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) uygulamak.