Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
  • Üniversitenin araştırma alt yapısı konusunda değerlendirmeler yapıp özellikle disiplinler arası çalışmalar yapabilecek altyapıların kurulması konusunda teşvik mekanizmaları geliştirmek,
  • TÜBİTAK, BAP, AB projeleri, makale, patent, vb. araştırma sonucu ortaya çıkan bilimsel eserlerin istatistiklerini değerlendirmek ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını inceleyip, araştırma performansını artırmak için önerilerde bulunmak,
  • Üniversitenin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
  • Araştırma ve geliştirme etkinliklerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,
  • İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma ve geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmaktır.
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu araştırma-geliştirme politikasını belirlemek ve bu alandaki hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak, performans göstergelerini izlemek, değerlendirilmek üzere kalite komisyonuna sunmak.
1-) Prof. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Başkan gunseli.bayraktutan@giresun.edu.tr
2-) Doç. Dr. Mustafa Serkan ABSÜSSELAM Üye mustafa.serkan@giresun.edu.tr
3-) Doç. Dr. Eren BAŞ Üye eren.bas@giresun.edu.tr
4-) Şube Müdürü Songül BARIŞ Üye songul.baris@giresun.edu.tr

 * İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.