Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
  • Üniversitenin araştırma alt yapısı konusunda değerlendirmeler yapıp özellikle disiplinler arası çalışmalar yapabilecek altyapıların kurulması konusunda teşvik mekanizmaları geliştirmek,
  • TÜBİTAK, BAP, AB projeleri, makale, patent, vb. araştırma sonucu ortaya çıkan bilimsel eserlerin istatistiklerini değerlendirmek ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını inceleyip, araştırma performansını artırmak için önerilerde bulunmak,
  • Üniversitenin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
  • Araştırma ve geliştirme etkinliklerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,
  • İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma ve geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmaktır.
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu araştırma-geliştirme politikasını belirlemek ve bu alandaki hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak, performans göstergelerini izlemek, değerlendirilmek üzere kalite komisyonuna sunmak.
1-Prof. Dr. Beyhan KESİK (Başkan) beyhan.kesik@giresun.edu.tr
2-Prof. Dr. Sevil KILÇIKSIZ sevil.kilciksiz@giresun.edu.tr
3-Doç.Dr. Eren BAŞ eren.bas@giresun.edu.tr
4-Doç. Dr. Salih DURDU salih.durdu@giresun.edu.tr
5-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDUSSELAM mustafa.serkan@giresun.edu.tr
6-Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT pasa.mustafa@giresun.edu.tr
7-Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ATASOY selcuk.atasoy@giresun.edu.tr
8- KDDB Daire Başkanı Mehmet FATSA mehmet.fatsa@giresun.edu.tr
9- Şube Müdürü Songül BARIŞ songul.baris@giresun.edu.tr
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.