Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikası doğrultusunda kalite süreçleri ile ilgili her türlü ölçme-değerlendirme yöntemlerini geliştirmek için çalışmalar yürüterek, elde edilen sonuçlarına göre kalite döngülerini iyileştirecek çalışmalar yapmak,
  • Üst idare ve tüm paydaşlardan gelen ölçme-değerlendirme taleplerini değerlendirmek. Gereksinime göre ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirmek,
  • Geliştirilen ölçme-değerlendirme araçlarının ve yöntemlerinin stratejik planı iş takvimi ile uyumlu bir biçimde uygulamak ve raporlamak, ayrıca yılda bir Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme faaliyetleriyle ilgili üst makama rapor sunmak, 
  • Akademik ve idari personelin gelişimi için gereksinim analizi yapmak, ilgili birimlere sunarak personel gelişimi eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamak,
  • Tüm ölçme-değerlendirme süreçlerini izlemek, raporlamak ve iyileştirmek için öneriler geliştirmek ve ilgili üst makama sunmak,
  • Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarını ve raporlarını izlemek ve Üniversitenin iyileşme ve gelişme süreçleri ile ilgili iyileştirme önerilerini rapor olarak ilgili üst makama sunmak.
1-Dr. Öğr. Gizem UYUMAZ (Başkan) gizem.uyumaz@giresun.edu.tr
2-Dr. Öğr. Üyesi Esin AVCI esin.avci@giresun.edu.tr
3-Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL murat.gul@giresun.edu.tr
4-Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan ABDÜSSELAM mustafa.serkan@giresun.edu.tr
5-Öğr. Gör. Firdevs İ. KARATAŞ AYDIN iclal.karatas@giresun.edu.tr
6-Arş. Gör. Ilgım YAMAN ilgim.yaman@giresun.edu.tr
7- Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN seyfi.goktekin@giresun.edu.tr
 
TOPLANTI TUTANAKLARI
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.