Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikası doğrultusunda kalite süreçleri ile ilgili her türlü ölçme-değerlendirme yöntemlerini geliştirmek için çalışmalar yürüterek, elde edilen sonuçlarına göre kalite döngülerini iyileştirecek çalışmalar yapmak,
  • Üst idare ve tüm paydaşlardan gelen ölçme-değerlendirme taleplerini değerlendirmek. Gereksinime göre ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirmek,
  • Geliştirilen ölçme-değerlendirme araçlarının ve yöntemlerinin stratejik planı iş takvimi ile uyumlu bir biçimde uygulamak ve raporlamak, ayrıca yılda bir Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme faaliyetleriyle ilgili üst makama rapor sunmak, 
  • Akademik ve idari personelin gelişimi için gereksinim analizi yapmak, ilgili birimlere sunarak personel gelişimi eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamak,
  • Tüm ölçme-değerlendirme süreçlerini izlemek, raporlamak ve iyileştirmek için öneriler geliştirmek ve ilgili üst makama sunmak,
  • Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarını ve raporlarını izlemek ve Üniversitenin iyileşme ve gelişme süreçleri ile ilgili iyileştirme önerilerini rapor olarak ilgili üst makama sunmak.
1-) Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM (Başkan) mustafa.serkan@giresun.edu.tr
2-) Doç. Dr. Esin AVCI esin.avci@giresun.edu.tr
3-) Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL murat.gul@giresun.edu.tr
4-) Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN iclal.karatas@giresun.edu.tr
5-) Arş. Gör. Dr. Ilgım YAMAN ilgim.yaman@giresun.edu.tr
6-) Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ hakan.sipahi@giresun.edu.tr
7-) Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN seyfi.goktekin@giresun.edu.tr
 
TOPLANTI TUTANAKLARI
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.