Eylem Planları

Kalite Güvencesi Sistemi Eylem Planı


Eğitim ve Öğretim Eylem Planı


Araştırma ve Geliştirme Eylem Planı


Toplumsal Katkı Eylem Planı


Yönetim Sistemi Eylem Planı


* Eylem planlarında güncelleme gerekliliği tespit edildiği anda ilgili komisyon/çalışma grubu tarafından Kalite Koordinatörlüğüne bildirilir ve güncelleme yapılır.