Eylem Planları

Kalite Güvencesi Sistemi Eylem Planı

Kalite Güvencesi Sistemi Eylem Planı İzleme Raporu

Eğitim ve Öğretim Eylem Planı

Eğitim ve Öğretim Eylem Planı İzleme Raporu

Araştırma ve Geliştirme Eylem Planı

Araştırma ve Geliştirme Eylem Planı İzleme Raporu

Toplumsal Katkı Eylem Planı

Toplumsal Katkı Eylem Planı İzleme Raporu

Yönetim Sistemi Eylem Planı

 Yönetim Sistemi Eylem Planı İzleme Raporu

* Eylem planlarında güncelleme gerekliliği tespit edildiği anda ilgili komisyon/çalışma grubu tarafından Kalite Koordinatörlüğüne bildirilir ve güncelleme yapılır.
* Eylem planlarının ilk altı aylık/yıllık değerlendirmeleri tamamlandıkça bu sayfada yer verilecektir.