Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Hedefleri
 • Üniversitemizde yaşam boyu öğrenme kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak, 
 • Üniversitemizde yaşam boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak,
 • Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak,
 • Üniversitemizde uzaktan öğretim ile verilen ders sayısını artırmak,
 • Uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenli olarak ihtiyaçları karşılama ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmek ve revize etmek,
 • Uzaktan eğitim için program talebinin değerlendirilmesi, pazarlama, uygun öğretim kadrosu ve personeli, fakülte ve personel gelişimi, kütüphane ve bilgi kaynakları, öğrenci ve akademik hizmetler ve teknoloji altyapısını içeren bir mekanizma ve çalışma takvimi hazırlamak,
 • Uzaktan eğitim altyapısını programların %40’ını uzaktan eğitimle verebilecek donanıma getirmek,
 • Uzaktan eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümünü sağlamak,
 • Uzaktan eğitimle ilgili bilgi güvenliği, etik ve sınav yönetmeliği geliştirmek,
 • Kişisel verilerin kullanımı kanununa göre kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarmak,
 • Uzaktan eğitim sürecini bilgi teknolojileri ile desteklemek ve bilginin etkin bir şekilde kullanılması için uygulama imkânı sağlamak,
 • Farklı öğrenci gruplarına yönelik esneklik ve çeşitlilikte eğitim-öğretim sunmak,
 • Engelli öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanması için gerekli altyapı ve teknolojik desteğini sağlamak,
 • Öğrenci motivasyonunu ve uzaktan eğitime katılımı artırma politikaları izlemek,
 • Ölçme değerlendirme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Farklı öğretim yöntem ve tekniklerin uzaktan eğitim sürecinde uygulanabilirliğini sağlamak,
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programlarını açmak ve yaygınlaştırmak,
 • Çeşitli sertifika programlarını açmak ve yaygınlaştırmak.