Program Akreditasyonu

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) sorumludur. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir.

2016 yılından itibaren YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda (Eski adıyla ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu) YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program bilgileri yer almaktadır.

Üniversitemizde program akreditasyonu süreçlerine ilişkin hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından “Program Akreditasyonu Tanıtım Rehberi” hazırlanmıştır. Program Akreditasyonu Tanıtım Rehberinde; ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının genel tanıtımına dair bilgilere, ölçütlere ve dokümanlara yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için aşağıdaki erişim bağlantısına tıklayınız.