Akademik Personel

Koordinatörlük Yönetimi

Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN
Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN