Akademik Personel

Koordinatörlük Yönetimi / Coordination Management

Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN / Dr.
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ / Dr.