Hakkımızda

23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ve 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kalite Kurulunca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” uyarınca Üniversitemizde kalite çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Kalite Komisyonu kurulmuştur.

Giresun Üniversitesi Kalite Komisyonu ile Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları arasındaki ilişki, 2019 yılı sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca koordine edilmiştir. Üniversitemizde, 06 Ocak 2020 tarihli Rektör oluru ile Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şanal Kalite Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020-179/4 sayılı Senato kararı ile Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte üniversitede kalite komisyonu inhası üzerinden gerekli planlamalar ve değerlendirmeler yapılmaya başlanmış, kurumda kalite süreçlerinin daha iyi yönetilmesi için Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alt komisyonları teşekkül edilmiş ve bu amaçla da Üniversitemiz Kalite Güvencesi Yönergesi güncellenmiştir.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğün görevleri;
  • Kalite Güvencesi Yönergesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kalite Komisyonuna destek olmak,
  • İç ve dış denetim süreçlerinde koordinasyonu sağlamak,
  • Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları belirlemek ve raporlamak,
  • Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sistemi’nin yapılanmasını sağlamak,
  • Birim Kalite temsilcilerinin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimleri almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,
  • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla iletişimin ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversitenin stratejik planlama sürecine katkı sunmaktır.