2020 Yılı Kalite İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı/ Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
41 2020/41 30 Aralık Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, uzaktan/karma eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” doğrultusunda Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonuyla “Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.
40 2020/40 30 Aralık Üniversitemiz Senato Toplantısında Kalite İle İlgili Hususlar Görüşüldü Üniversitemiz senato toplantısında aşağıdaki hususlar görüşüldü;
Kalite Güvencesi Yönergesi Değişikliği 2020-193/10
Öğrenci Temsilcisi Seçimi 2020-193/5
Uzaktan Eğitim Raporu 2020-193/6
Politikalar 2020-193/7
Birim Kalite Komisyonları Yönergesi 2020-193/11
39 2020/39 15 Aralık Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Yayımlandı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)’dan yararlanılarak oluşturulan Üniversitemiz "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu" yayımlandı.
38 2020/38 11 Aralık Ölçme,Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Üçüncü Toplantısı Yapıldı Toplantıda, üniversite tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve uygulama aşamasında olan kurum kültürü, öğrenci, mezun öğrenci, dış paydaşlar memnuniyet anketlerinin ölçme-değerlendirmelerinin analizi hususu görüşüldü. Ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme komisyonunun bir önceki toplantı kararlarının ve çalışma planının da gözden geçirildiği toplantıda stratejik planlama ve kalite komisyonu alt birimleri ile koordinasyon süreçlerine yönelik planlamalar da ele alınan diğer konular arasında yer aldı.
37 2020/37 8 Aralık Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı, Üniversitesimiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem'in başkanlığında gerçekleştirildi. 8 Aralık 2020 günü saat 14.00'te çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen toplantıda Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu ve Üniversitemiz Kalite Politikaları görüşüldü.
36 2020/36 24 Kasım Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporuna Son Hali Verildi Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi koordinasyonuyla Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu taslak çalışmaları son şeklini aldı.
35 2020/35 12 Kasım Üniversitemiz Kalite Politikaları Dış Paydaş Görüşüne Sunuldu Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonuyla hazırlanan taslak kalite politikalarıyla ilgili görüş, öneri ve taleplerin bildirilmesi hususunda dış paydaşlara resmi yazı yazıldı.
34 2020/34 11 Kasım Üniversitemiz Kalite Politikaları İç Paydaş Görüşüne Sunuldu Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonuyla hazırlanan taslak kalite politikalarıyla ilgili görüş, öneri ve taleplerin bildirilmesi hususunda iç paydaşlara resmi yazı yazıldı.
33 2020/33 10 Kasım Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Çalışmaları Devam Ediyor Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi koordinasyonuyla Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu hazırlama çalışmaları devam ediyor.
32 2020/32 10 Kasım Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu İkinci Toplantısı Yapıldı Toplantıda, 2020-2021 eylem planlarının üzerinden geçilerek görev paylaşımı yapıldı.Rapor ve anketlerin kapsamlarının genişletilmesi,geliştirilmesi ve kendi iç kalite süreçlerinin kurulması anlamaında ölçümlerin her seferinde neyi, ne kadar ölçtüğü ve doğru ölçüp ölçmediğini ölçecek süreçlerin yapılandırılması tartışıldı. Komisyon çalışmalarına alt yapı oluşturacak ve tüm birimlerden istenecek temel bilgilerin neler olması gerektiğiyle ilgili planlamalar gerçekleştirildi.
31 2020/31 9 Kasım Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarının 3.sü; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında üst yönetimin de katılımıyla, Koordinatörlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan eylemler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
30 2020/30 22 Ekim Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu İlk Toplantısı Yapıldı Toplantıda, üniversite tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen önceki yılların akademik personel, idari personel, öğrenci, mezun öğrenci, dış paydaşlar memnuniyet anketlerinin sonuçları incelendi. Üniversitenin kalite süreçleri, eylem planları, durum analizi, ihtiyaç analizi, iyileştirme çalışmaları ve süreç planları görüşüldü. Ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme sürecinin üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı yapısına etkilerinin de tartışıldığı toplantıda bununla birlikte gerçekleştirilecek çalışmalara ve ilerleyen sürece yönelik planlamalar da ele alınan diğer konular arasında yer aldı.
29 2020/29 07 Ekim YÖKAK Kalite Komisyonları Eğitimine Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen yükseköğretim kurumlarında görev yapan kalite komisyonlarına yönelik çevrimiçi eğitim programı, üç oturum halinde 25-26 Eylül 2020, 2-3 Ekim 2020 ve 7-8 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşti.
28 2020/28 02 Ekim Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarının ikincisi; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında üst yönetimin de katılımıyla, Koordinatörlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan eylemler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
27 2020/27 01 Ekim ÜNİ-DOKAP Kalite ve Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısına Katıldık ÜNİ-DOKAP Üst Kurul ve Stratejik Kurul kararları çerçevesinde üniversitelerin kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında 01 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan tarafından çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
26 2020/26 01 Ekim Kalite Çalışmaları Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM ve Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyon Başkanı Prof.Dr. Hülya AKAN'a koordinatörlüğün yürüttüğü çalışmalarla ilgi bilgi verildi.
25 2020/25 15 Eylül EURAS "Is it Panacea? Quality in Higher Education" İsimli Çevrimiçi Seminere Katıldık Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından düzenlenen ve Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Firdevs Karataş Aydın’ın katıldığı, “Is it a Panacea? Quality in Higher Education” başlıklı webinar, 15 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi bir platformda gerçekleştirildi.
24 2020/24 10 Eylül Yönetim Sistemi Alt Komisyonu İkinci Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Yönetim Sistemi Alt Komisyon üyelerininin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantıda, Üniversitemiz Yönetim Sistemi Politikası doğrultusunda belirlediği stratejileri, performans göstergeleri belirlendi ve eylem planları hazırlandı.
23 2020/23 3 Eylül Kalite Koordinatörümüz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyon Başkanıyla Biraraya Geldi Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa ŞANAL, Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyon başkanı Prof.Dr. Hülya AKAN ile biraraya gelerek komisyonun yapacağı çalışmalara yönelik planlamalar yapıldı. Koordinatör yardımcısı Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN'ın da katıldığı toplantıda komisyonun görev ve sorumlulukları belirlendi.
22 2020/22 29 Temmuz Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu İkinci Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyon üyelerininin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantıda, Üniversitemiz Uluslararasılaşma Politikası,temel değerleri ve politikalar bağlamında hedefleri ve stratejileri belirlendi. Uluslararasılaşma ve Kalite Güvence Sistemi performans göstergeleri belirlenerek, eylem planları hazırlandı.
21 2020/21 27 Temmuz Toplumsal Katkı Alt Komisyonu Üçüncü Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Tolumsal Katkı Alt Komisyon üyelerininin hazır bulunduğu toplantıda, Üniversitemiz Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda belirlediği stratejileri, performans göstergeleri belirlendi ve eylem planları hazırlandı.
20 2020/20 21 Temmuz Kalite Koordinatörlüğünden RTEÜ’ye Kalite Ziyareti Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve idari personellerinden oluşan bir heyet tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.
19 2020/19 20 Temmuz Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu İlk Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyon üyelerininin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantıda, Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi Politikası,temel değerleri ve politikalar bağlamında hedefleri ve stratejileri belirlendi.
18 2020/18 17 Temmuz Toplumsal Katkı Alt Komisyonu İkinci Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Toplumsal Katkı ALt Komisyon üyelerininin katıldığı toplantıda, Üniversitemiz Toplumsal Katkı Politikası,temel değerleri ve politikalar bağlamında hedefleri belirlendi.
17 2020/17 16 Temmuz Üniversitemizde Politika Belirleme Çalışmaları Devam Ediyor Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz politikalarının, politikalar bağlamında stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi hazırlık sürecinde Kalite Alt Komisyonları ile birlikte yürütülmesi beklenen çalışmalara ilişkin toplantılar gerçekleştiriliyor.
16 2020/16 16 Temmuz Toplumsal Katkı Alt Komisyonu İlk Toplantısı Yapıldı Toplantıda, Toplumsal Alt Komisyon Üyeleri tanışarak komisyonun gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili planlamalara yer verildi.
    16 Temmuz Yönetim Sistemi Alt Komisyonu İlk Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ve Yönetim Sistemi Alt Komisyon üyelerininin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantıda, Üniversitemiz Yönetim Sistemi Politikası,temel değerleri ve politikalar bağlamında hedefleri belirlendi.
15 2020/15 14 Temmuz Kalite Koordinatörlüğünden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kalite Ziyareti Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM ve Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN tarafından Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında, fakültede yürütülen kalite çalışmaları hakkında bilgi alındı.
14 2020/14 14 Temmuz Giresun Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu" nun Kurulması Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi süreçlerinde iç ve dış paydaşların memnuniyetini/şikâyetini/önerilerini ölçmek ve izlemek, ölçümlerin güvenilir ve geçerli yöntemlerle yürütülmesi, elde edilen verilerin iyileşme adımlarında güvenle kullanılmasını teminen kullanılacak mekanizmaları belirlemek amacıyla 14 Temmuz 2020 Rektör Oluruyla "Giresun Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu" kurulmuştur.
13 2020/13 24 Haziran Üniversitemizde Kalite Çalışmaları Devam Ediyor Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, 2020-2024 Stratejik Planı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen performans parametrelerinin birimlerden toplanması, değerlendirilmesi ve kuruma özgün hale getirilmesi noktasında çalışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
12 2020/12 15 Haziran Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Başvuruları Başladı. Giresun Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nin ilgili maddesi gereğince birimleri temsilen öğrenci temsilcilerinin belirlenerek Koordinatörlüğümüze iletildi.
11 2020/11 10 Haziran YÖKAK Performans Göstergeleri Güncellendi. 2015-2019 yıllarına ait YÖKAK Performans Göstergesinde yer alan veriler güncellendi.
10 2020/10 2 Haziran Giresun Üniversitesi Öğrenci Bilgi Paketinin Güncellenmesi https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html adresindeki tüm programların amaçlarının ve çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ni esas alacak şekilde ve ayrıca uzaktan eğitim programını da kapsayacak şekilde güncellenmesi istendi. Buna ek olarak program tanımları ve müfredat kısmındaki varsa eksikliklerin periyodik olarak Güz Dönemi için 31 Temmuz ; Bahar Dönemiiçin ise 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması planlandı.
9 2020/9 22 Mayıs YÖKAK "Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor" İsimli Çevrimiçi Etkileşimli Konferans Serisi Gerçekleştirildi Üniversitemiz Kalite Komisyonu öğrenci temsilcilerinin katılım sağladığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından "Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor" isimli çevrimiçi etkileşimli konferans serisi gerçekleştirildi.
8 2020/8 7 Nisan Birim Kalite Komisyonları Yönergesi Taslağı Hakkında Görüş Alındı. "Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" Taslağı Koordinatörlüğümüzün ana sayfasında mevzuat sekmesi altında verilen linkte http://kalite.giresun.edu.tr/tr/page/mevzuat/5686 sunulmuş olup, mezkur taslak çalışması hakkında birim görüşleri alındı.
7 2020/7 23 Mart Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri ile Kalite Alt Komisyon Üyeleri Belirlendi. Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü üyeleri ve Kalite Alt Komisyonlarının (Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi)üyeleri belirlendi.
6 2020/6 12 Mart Giresun Üniversitesi 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Onaylandı. Üniversitemizin 12 Mart 2020 tarihli ve 2020-181/1 karar sayılı senatosunda Giresun Üniversitesi 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu onaylandı.
5 2020/5 20 Şubat Giresun Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Üniversitemiz Senatosunda Görüşüldü 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020-179/4 sayılı Senato kararı ile Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün kurulması ile birlikte üniversitede kalite komisyonu inhası üzerinden gerekli planlamalar ve değerlendirmeler yapılmaya başlanmış, kurumda kalite süreçlerinin daha iyi yönetilmesi için Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alt komisyonları teşekkül edilmiş ve bu amaçla da Üniversitemiz Kalite Güvencesi Yönergesi güncellenmiştir.
4 2020/4 19 Şubat GRÜ Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Çalışmalarına Hızla Devam Ediyor Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık sürecinde Kalite Komisyonu tarafından yürütülmesi beklenen çalışmalara ilişkin Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
3 2020/3 04 Şubat 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Çalışmaları Başladı Kalite Komisyonu ,2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama çalışmalarına başladı.
2 2020/2 28 Ocak YÖKAK tarafından 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasına yönelik olarak Çevrimiçi Etkileşimli Konferans gerçekleştirildi Toplantıya Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.
1 2020/1 6 Ocak Prof.Dr. Mustafa ŞANAL Kalite Koordinatörü Olarak Görevlendirildi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa ŞANAL, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.