Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı

08 Aralık 2020 Salı

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı, Üniversitesimiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem'in başkanlığında gerçekleştirildi. 8 Aralık 2020 günü saat 14.00'te çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen toplantıda Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal'ın yanı sıra Kalite Komisyon Üyeleri de hazır bulundu.

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi İç Değerlendirme Raporu Hazırlandı
 
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarımızın, 2020 yılı itibariyle geçmekte oldukları Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla hazırlanan, “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” doğrultusunda hazırlanan taslak rapor görüşüldü. Toplantıda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonuyla hazırlanan “Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu” incelendi ve rapor taslağının sunulan şekliyle Üniversitemiz senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 
Üniversitemiz Kalite Politikaları Belirlendi

Üniversitemiz Kalite Alt Komisyonları tarafından hazırlanan kalite politikaları; "Kalite Güvencesi Sistemi", "Eğitim-Öğretim", "Araştırma-Geliştirme", "Toplumsal Katkı", "Yönetim Sistemi", "Uluslararasılaşma" ve "Uzaktan Eğitim" politikaları görüşüldü ve sunulan şekliyle Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sitesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
Diğer yandan, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Eylem Planları ve “Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” görüşüldü ve sunulan şekliyle Kalite Koordinatörlüğümüzün web sitesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
Kalite Komisyonu Toplantısı, kalite süreçleri ile ilgili olarak paydaş etkileşimi, yeni yönerge çalışmaları gibi diğer hususların konuşulmasının ardından dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi.