2021 Yılı Kalite İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı Adı Toplantı Notları
22 2021/22 24 Şubat Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu Toplantıları Gerçekleştirildi Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının ilk değerlendirme raporunun hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu toplantıları 24-25-26 Şubat 2021 tarihlerinde üç gün boyunca Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantılarda; stratejik plan ile kalite çalışmalarının uyumuna vurgu yapılarak, performans göstergelerini artıracak eylemlerin planlanması kararları alındı.
21 2021/21 23 Şubat YÖKAK 2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Bilgilendirme Webinarına Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hakkında bilgilendirme webinarı 23 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi.Farklı üniversitelerden 100’ün üzerinde akademisyenin katılım sağladığı webinara Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem ile Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal katıldılar.
20 2021/20 23 Şubat Kalite Koordinatörlüğü Dördüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Kalite Koordinatörlüğünün dördüncü planlama toplantısı 23 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemiz genelinde birimler tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen birim öz değerlendirme çalışmaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca; Dereli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kürşat Kurt’un koordinatörlük üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
19 2021/19 22 Şubat 2021 Yılı Birinci Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz 2021 yılı birinci Kalite Komisyonu Toplantısı 22 Şubat 2021 günü saat 14.00'te çevrimiçi bir ortamda yapıldı. Toplantıya Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal’ın yanı sıra, Kalite Komisyonu Üyeleri ve Koordinatörlük ekibi katıldı. Toplantıda 2020 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2020 yılı KİDR yazımında iş ve işlemlerin Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü nezaretinde yapılması hususları görüşüldü.
18 2021/18 17 Şubat YÖKAK “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Dijitalleşmesi” Webinarı’na Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2021 yılı Webinar Serisi programının ilkini 17 Şubat 2021 tarihinde “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Dijitalleşmesi” başlığında gerçekleştirdi. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın “Kurumsal Akreditasyon ve Dijital Süreçler” başlıklı konuşması ile başladı. Moderatörlüğünü YÖKAK Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kozanoğlu’nun yürüttüğü programda davetli konuşmacılar Hollanda NVAO Ajansı’ndan Luut Kroes ve İspanya AQU Catalunya Ajansı’ndan Esther Huertas Hıdalgo sunumlarını gerçekleştirdi.
17 2021/17 16 Şubat Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi" 16 Şubat 2021 Salı günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam'ın moderatörlüğünü yaptığı eğitim, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem’in açılış konuşmasıyla başladı. Eğitime birim kalite komisyonlarında yer alan birim yöneticileri ve kalite komisyon üyeleri olmak üzere toplamda 100 kişi katıldı.
16 2021/16 15 Şubat Kalite Koordinatörlüğü Üçüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi Toplantıda Üniversitemizdeki Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama çalışmalarıyla ilgili iş bölümü yapıldı. Bu kapsamda; Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilek TOPÇU MUMLU'nun Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki kalite süreçlerinin sorumlusu ve Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonunda üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bunun yanında, birim öz değerlendirme raporu hazırlama çalışmalarında enstitülerden ve yüksekokullardan Kalite Koordinatör Yardımcılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM'ın, idari birimlerden ve araştırma merkezlerinden Şube Müdürü Seyfi Göktekin'in, fakülteler ve meslek yüksekokullarından Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN'ın sorumlu olması kararlaştırılmıştır. Toplantı, 16 Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz genelinde yapılacak birim öz değerlendirme çalışmaları bilgilendirme toplantısının planlanmasının ardından sona ermiştir.
15 2021/15 11 Şubat Eğitim Fakültesine Birim Ziyareti Gerçekleştirildi Bu çalışmalar kapsamında Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Kalite Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş Aydın tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığına gerçekleştirildi.
14 2021/14 9 Şubat Koordinatörlüğümüz Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor Saha ziyaretlerinde; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan Kesik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Yolcu, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yılmaz ve birimlerdeki kalite komisyonu üyeleri ile görüşüldü.
13 2021/13 5-6 Şubat YÖKAK Kalite Elçisi Eğitimine Katıldık Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımın sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında düzenlenen çevrimiçi eğitim programı, 5-6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti.
12 2021/12 4 Şubat Koordinatörlüğümüz Birim Ziyaretlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor Saha ziyaretlerinde; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Salih Memiş, Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan Külekçi ve birimlerdeki kalite komisyonu üyeleri ile görüşüldü.
11 2021/11 1 Şubat Kalite Koordinatörlüğü İkinci Planlama Toplantısı Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve 2021 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar, 2020 Yılı Kurum ve Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları ele alındı. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Şube Müdürü İbrahim Usta katıldı.
10 2021/10 29 Ocak Koordinatörlüğümüz Birim Ziyaretlerine Devam Ediyor Saha ziyaretlerininde; Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Doğan Tunç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Fatsa ve birim kalite elçileri ile görüşüldü.
9 2021/9 28 Ocak Üniversite Bilgi Sistemleri İkinci Tanıtım Toplantısı Düzenlendi Taşpınar Yazılım yetkilileri tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00’da E-Kampüs Sistemi ile ilgili olarak çevrimiçi bir ortamda yapıldı.
8 2021/8 27 Ocak Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Dördüncü Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun dördüncü toplantısı, 27 Ocak 2020 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversite tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve analiz aşamasında olan kurum kültürü, öğrenci, mezun öğrenci, dış paydaşlar memnuniyet anketlerinin ölçme-değerlendirmelerinin alan analizleri ve iç tutarlılık analizleri hususu görüşüldü.
7 2021/7 26 Ocak Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım Eğitiminin İlk Oturumu Yapıldı Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının birlikte organize ettiği, "Yönetim Süreçlerinde Veriye Ulaşım" konulu hizmetiçi eğitim programının ilk oturumu 26 Ocak 2021 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
6 2021/6 22 Ocak Koordinatörlüğümüz Birim Ziyaretlerine Başladı Saha ziyaretlerinde; Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanı Sayın Coşkun Şentürk, Personel Daire Başkanı Sayın Arzu Turan Kurt ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Muammer Öğretici ve birim kalite elçileri ile görüşüldü.
5 2021/5 21 Ocak Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can "Dönüşen Dünya'da Liderlik" Çalıştayına Katıldı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından beşincisi düzenlenen “Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı”na katıldı.
4 2021/4 21 Ocak Üniversite Bilgi Sistemleri İlk Tanıtım Toplantısı Düzenlendi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili düzenlenen çevrimiçi bir toplandı düzenlendi.
3 2021/3 20 Ocak Koordinatörlük Üniversite Bilgi Sistemleri Koordinasyon Toplantısı Üniversitemiz bilgi sistemleri çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinatörlük istişare toplantısı 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Yüksekokul Sekreteri İbrahim Usta katıldı.
2 2021/2 7 Ocak Kalite Koordinatör Yardımcısı Görevlendirme 7 Ocak 2021 tarihli Rektör Oluruyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN; Kalite Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
1 2021/1 7 Ocak Kalite Koordinatörlüğü 2021 Yılı Planlama Toplantısı Üniversitemiz kalite çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinatörlük istişare toplantısı 7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve 2021 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar, 2020 Yılı Kurum ve Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları, Kalite Alt Komisyonları tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Yüksekokul Sekreteri İbrahim Usta katıldı.