İdari Birimler Öz Değerlendirme Raporları

 

Birim

2020

2021

Genel Sekreterlik

Hukuk Müşavirliği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı