Anket Formları

S.N. Anket Adı  Anket Yılı Bağlantılar
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2022 Anket Bağlantısı 
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  2022 Anket Bağlantısı
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi 2022 Anket Bağlantısı 
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  2022 Anket Bağlantısı
5 Mezun Memnuniyet Anketi 2022 Anket Bağlantısı
6 Hazırlık Öğrencileri Memnuniyet Anketi 2022 Anket Bağlantısı
7 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi  2022 Anket Bağlantısı
8 Öğretim Elemanlarının Programlar İle İlgili Görüşleri Anketi 2022 Anket Bağlantısı
9 Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi 2022 Anket Bağlantısı
10 Uluslararası Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2022 Anket Bağlantısı
11 Yönetici Liderlik Davranışı Değerlendirme Anketi 2022  
12 Eğitim Değerlendirme Anketi 2022 Anket Bağlantısı 
13 Tedarikçi Memnuniyet Anketi 2022 Anket Bağlantısı