Anket Formları

S.N. Anket Adı  Anket Yılı Bağlantılar
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2021 Anket Bağlantısı 
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  2021 Anket Bağlantısı
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi 2021 Anket Bağlantısı 
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  2021 Anket Bağlantısı
5 Mezun Memnuniyet Anketi 2021 Anket Bağlantısı
6 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi  2021 Anket Bağlantısı
7 Uluslararası Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2021 Anket Bağlantıları