Eğitim-Öğretim

 
  EĞİTİM-ÖĞRETİM
1-Prof. Dr. Mustafa ŞANAL (Başkan)
 
mustafa.sanal@giresun.edu.tr
 
2-Prof. Dr. Hülya AKAN 
 
hulya.akan@giresun.edu.tr
 
3-Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK
 
mustafa.cakmak@giresun.edu.tr
 
4-Dr.Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN erhan.piskin@giresun.edu.tr
 
5-Dr.Öğr. Üyesi Hande GÜNAY AKDEMİR hande.akdemir@giresun.edu.tr
 
6-Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ALVER mehmet.alver@giresun.edu.tr
 
7-Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Kemal ÖZKUL
kemal.ozkul@giresun.edu.tr
 
8-Öğr. Gör. Şenol SANCAK
senol.sancak@giresun.edu.tr
 
9- ÖİDB Daire Başkanı Doğan TUNÇ doğan.tunc@giresun.edu.tr