Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
1-Prof. Dr. Hülya AKAN (Başkan)                hulya.akan@giresun.edu.tr
 
2-Prof. Dr. Ufuk YOLCU
 
ufuk.yolcu@giresun.edu.tr
 
3-Dr. Öğr. Üyesi Esin AVCI esin.avci@giresun.edu.tr
 
4-Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL murat.gul@giresun.edu.tr
 
5-Dr. Öğr. Üyesi Gizem UYUMAZ gizem.uyumaz@giresun.edu.tr
 
6-Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan ABDÜSSELAM mustafa.serkan@giresun.edu.tr
 

7-Öğr. Gör. Firdevs İ. KARATAŞ AYDIN
iclal.karatas@giresun.edu.tr
8-Arş. Gör. Ilgım YAMAN ilgim.yaman@giresun.edu.tr