Araştırma-Geliştirme

                                     ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
1-Prof. Dr. Beyhan KESİK (Başkan) beyhan.kesik@giresun.edu.tr
 
2-Prof. Dr. Sevil KILÇIKSIZ sevil.kilciksiz@giresun.edu.tr
 
3-Doç.Dr. Eren BAŞ eren.bas@giresun.edu.tr
 
4-Doç. Dr. Salih DURDU salih.durdu@giresun.edu.tr
 
5-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDUSSELAM mustafa.serkan@giresun.edu.tr
 
 
6-Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT
pasa.mustafa@giresun.edu.tr
 
7-Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ATASOY selcuk.atasoy@giresun.edu.tr
 
8- KDDB Daire Başkanı Mehmet FATSA
mehmet.fatsa@giresun.edu.tr
 
9- Şube Müdürü Songül BARIŞ
songul.baris@giresun.edu.tr