Yönetim Sistemi Politikası

Giresun Üniversitesi; kurumsal bilgi üretimini ve kullanımını, kalite güvencesi sistemlerini destekleyen bilgi yönetim sistemi ve uygulamaları aracılığıyla yönetimin etkinliği, hesap verebilirlik ve kamuoyunu bilgilendirme hususlarını dikkate alarak etkili bir şekilde yürütmektedir. Bu doğrultuda tüm kaynaklarının etkinlik ve verimlilik odaklı kullanılmasındaki süreçleri titizlikle izleyen, kurumsal bilginin korunmasını ve güvenirliğini güvence altına alan bir yönetim sistemi politikasını benimsemektedir.

Temel Değerler

• Hesap verebilirlik; bu bağlamda kaynakların etkin kullanımı,
• Kamuoyunu bilgilendirme ve katılımcılık,
• Hukuka uygunluk ve etik değerlere bağlılık,
• Sürdürülebilirlik.

Yönetim Sistemi Politikası Temel Değerleri, Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.