Öğrenci Katılımı

Giresun Üniversitesi Kalite Öğrenci Topluluğu, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve öğrencilerin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması ve bu alanda çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu. Topluluğun temel hedefleri şunlardır:

  • Kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Öğrencilere yönelik kalite etkinlikleri yapmak,
  • Aynı amaçlar etrafında çalışan diğer grup, dernek ve kişilerle iletişimde bulunmak ve işbirliği yapmak,
  • Üniversitemizin karar alma süreçlerine katılarak, öğrencilerin kalite çalışmalarından beklentilerini iletmek için faaliyet düzenlemek, yürütmek veya diğer benzer yasal faaliyetlere katılımlarını sağlamaktır.

Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla Giresun Üniversitesi, komisyon ve birimlerinde öğrenci katılımına önem göstermektedir. Kalite süreçlerinde öğrenci katılımı çalışmaları üniversitemiz “Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü” çatısı altında yürütülmektedir.

Giresun Üniversitesinde Öğrenciler Kalite Süreçlerinde Nasıl Yer Alabilir?


Kalite Komisyonu Öğrenci Üyesi
Giresun Üniversitesi Kalite Komisyonu öğrenci üyesi mevzuata göre üniversite Senatosu tarafından belirlenmiştir. Kalite Komisyonu öğrenci üyesinin görevleri şunlardır:

  • Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun düzenlediği eğitimlere ve etkinliklere katılarak orada edindiği bilgi ve gelişmeleri üniversitemiz kalite komisyonları öğrenci üyeleri ile paylaşarak kalite süreçlerine katkı sağlamak.
  • Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu hazırlama komisyonu toplantısı gibi üniversitede kalite süreçlerine katkı sağlayacak toplantılara katılarak öğrenci gözünden sürecin ilerleyişine dahil olmak.
  • Kalite süreçleri içerisinde bir öğrenci olarak üniversitemiz öğrencilerinin bu süreç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve sürece katılımlarını artırmak.

Birim Kalite Komisyonu Öğrenci Elçileri
Giresun Üniversitesinde bünyesindeki farklı fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarından Birim Kalite Komisyonu öğrenci temsilcileri bulunmaktadır. Birim Kalite komisyonu toplantılarında ve çalışmalarında yer alan öğrenci temsilcileri birimlerinin geliştirilmesi gereken yönlerini, öğrencilerin talep ve şikayetlerini komisyonlarına ileterek kalite süreçlerine katkı sağlamaktadırlar. Bununla birlikte Birim Kalite komisyonu öğrencileri, BÖDR’ün (Birim Öz Değerlendirme Raporu) hazırlanma sürecinde aktif katılım sağlayarak kalite çalışmalarında stratejik ve sistematik olarak rol almaktadırlar.