Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Tanıtım Afişleri Asıldı

17 Kasım 2022 Perşembe

Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu üyeleri tarafından, 17 Kasım 2022 Perşembe günü kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının artırılması, öğrencilerin süreçlere aktif katılımının sağlanması, Kalite Topluluğunun tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlarıyla üniversitenin çeşitli alanlarında yer alan ilan panolarına topluluk tanıtım afişleri asıldı.