Koordinatörlük Toplantıları

14 Eylül 2022 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün planlama toplantısı, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 14 Eylül 2022 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitede program akreditasyonuna ve ölçme-değerlendirme süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, kalite eylem planı çalışmalarının revize edilmesi gibi diğer iş ve işlemlerde görüşüldü.
 
05 Temmuz 2022 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün planlama toplantısı, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 05 Temmuz 2022 tarihinde saat 13:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitede program akreditasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, üniversite memnuniyet anketleri ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi, kalite eylem planı çalışmalarının revize edilmesi gibi diğer iş ve işlemlerde görüşüldü.
 
15 Nisan 2022 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2022/2 planlama toplantısı, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 15 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, koordinatörlük tarafından yürütülen 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayımlanan 2021 Yılı Kurumsal İzleme Raporu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Üniversite program akreditasyon çalışmalarının başlatılması, koordinatörlük tarafından program akreditasyonuna yönelik olarak tanıtım rehberinin hazırlanması gibi diğer iş ve işlemlerde değerlendirildi.
 
09 Şubat 2022 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2022/1 planlama toplantısı, Koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 9 Şubat 2022 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları ve birimler tarafından çalışmaları sürdürülen 2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Üniversite memnuniyet anketleri ile ilgili çalışmalarının değerlendirilmesi, Kalite Eylem Planı değerlendirme raporlarının yayımlanması gibi diğer iş ve işlemlerde değerlendirildi.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
02 Aralık 2021 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/11 planlama toplantısı 02 Aralık 2021 tarihinde saat 13:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Üniversite memnuniyet anketleri ile ilgili çalışmalarının değerlendirilmesi, Kalite Öğrenci Topluluğunun kurulması ile ilgili diğer iş ve işlemler değerlendirildi.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
28 Eylül 2021 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/10 planlama toplantısı 28 Eylül 2021 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversite kalite süreçlerinde öğrenci katılımın artırılması noktasında, Kalite Öğrenci Topluluğunun kurulması kararlaştırıldı.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Haziran 2021 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/9 planlama toplantısı 01 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2021 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme İzleme Programı hazırlıkları çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) çalışmalarının değerlendirilmesi, hazırlama kılavuzunun güncellenmesi ve değerlendirme takımlarının oluşturulması kararlaştırıldı.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
15 Nisan 2021  Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/8 planlama toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde saat 12:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2020 KİDR çalışmaları çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
6 Nisan 2021  Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/7 planlama toplantısı 06 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2020 KİDR çalışmaları çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
22 Mart 2021 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/6 planlama toplantısı 22 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Koordinatörlük tarafından yürütülen 2020 KİDR çalışmaları, ölçme ve değerlendirme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
16 Mart 2021  Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün beşinci planlama toplantısı 16 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemiz genelinde birimler tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen birim öz değerlendirme ve Koordinatörlük tarafından yürütülen KİDR çalışmaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca; yapılması planlanan iş ve işlemler için koordinatörlük olarak görev paylaşımı yapıldı.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
23 Şubat 2021 Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün dördüncü planlama toplantısı 23 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemiz genelinde birimler tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen birim öz değerlendirme çalışmaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca; Dereli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kürşat Kurt’un koordinatörlük üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
15 Şubat 2021 Toplantıda Üniversitemizdeki Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama çalışmalarıyla ilgili iş bölümü yapıldı. Bu kapsamda; Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilek TOPÇU MUMLU'nun Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki kalite süreçlerinin sorumlusu ve Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonunda üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Şubat 2021 Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve 2021 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar, 2020 Yılı Kurum ve Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları ele alındı. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Şube Müdürü İbrahim Usta katıldı.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
20 Ocak 2021 Üniversitemiz bilgi sistemleri çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinatörlük istişare toplantısı 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş, Seyfi Göktekin ile Yüksekokul Sekreteri İbrahim Usta katıldı.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
7 Ocak 2021  Üniversitemiz kalite çalışmalarını değerlendirmek üzere koordinatörlük istişare toplantısı 7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve 2021 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar, 2020 Yılı Kurum ve Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları, Kalite Alt Komisyonları tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.