Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

05 Temmuz 2022 Salı

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün planlama toplantısı, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 05 Temmuz 2022 tarihinde saat 13:00’da gerçekleştirildi.

Toplantıda üniversitede program akreditasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, üniversite memnuniyet anketleri ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi, kalite eylem planı çalışmalarının revize edilmesi gibi diğer iş ve işlemlerde görüşüldü.