Akademik Personel

Koordinatörlük Yönetimi / Coordination Management

Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM / Assoc. Dr .
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN / Dr.
Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN / Branch Manager