Anket Değerlendirme 2022

S.N. Anket Adı  Anket Yılı Değerlendirme Raporu
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2022 Anket Raporu
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  2022 Anket Raporu
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi 2022 Anket Raporu
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  2022 Anket Raporu
5 Mezun Memnuniyet Anketi 2022 Anket Raporu
6 Hazırlık Öğrencileri Memnuniyet Anketi  2022 Anket Raporu
7 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi 2022 Anket Raporu
8 Öğretim Elemanlarının Programlar İle İlgili Görüşleri Anketi  2022 Anket Raporu
9 Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi 2022 Anket Raporu
10 Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Anketi  2022 Anket Raporu
11 Yönetici Liderlik Davranışı Değerlendirme Anketi 2022 Anket Raporu
12 Eğitim Değerlendirme Anketi 2022 Anket Raporu
13 Tedarikçi Memnuniyet Anketi 2022 Anket Raporu