Duyurular Tüm Duyurular

Önemli Uzaktan Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi

Uzaktan Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi Üniversitemizde yürütülmekte olan Uzaktan Öğretim S...

Yeni Giresun Üniversitesi 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yüksek...

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı / Webinar

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemi...

Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/Karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güven...

Yükseköğretim kurumlarının Covid-19 pandemisiyle birlikte hayata geçirdikleri uzaktan/karma eğitim u...

Önemli Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayımlandı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlana...

Önemli Üniversitemiz 2020 Yılı Stratejik Planı Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının “2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” ...

Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.1)’dan ya...

Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, uzaktan/karma eğitim uygu...

Haberler Tüm Haberler

Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2021/8 planlama toplantısı 01 Hazi...

Üniversitemiz Ödül Yönergesi ve Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Yürürlüğe Girdi

Üniversitemiz kalite politikaları ve iç kontrol eylem planı çerçevesinde hazırlanan, “Giresun Üniver...

YÖKAK Sağlık Bilimleri Dış Değerlendirme Programı Çevrimiçi Tanıtım Toplantısına...

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Sağlık Bilimleri Dış Değerlendirme Programı hakkında ...

Bütünleşik Yönetim Sistemlerine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemizde bütünleşik bir bilgi yönetim sisteminin kullanıma sunulması ve yönetilmesi çalışmala...

YÖKAK 2021 Yılı İzleme Programı Bilgilendirme Webinarına Katıldık

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 Yılı Kurumsal İzleme Programı hakkında bilgilend...

Üniversitemiz Üst Yönetimi Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz Üst Yönetimi...

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonları Öğrenci Üyelerine Yönelik Webinara Katı...

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci K...

Üniversitemiz 2020 Yılı KİDR’i Kalite Komisyonu Toplantısında Görüşüldü

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun üçüncü toplantısı 27 Nisan 2021 günü saat 14.00'te çevrimiçi bir o...