2023 Yılı Kalite İzlencesi

 
Sıra Yıl/No Tarih Toplantı / Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
29 2023/29 19 Aralık

Üniversitemiz Mezunlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz, 2025-2029 Stratejik Planlama Süreçleri kapsamında, 19 Aralık 2023 Salı günü mezunlarımızla çevrim içi bir toplantı düzenledi.Bu toplantının amacı, mezunlarımızın önümüzdeki beş yılın planlamasında dış paydaş bakış açısını değerlendirme sürecine katkı sağlamak, görüş ve önerilerini alarak üniversitemizin gelecek stratejilerini şekillendirmektir.
28 2023/28 15 Aralık Üniversitemizin Uluslararası Görünürlüğünün Artırılması Toplantısı Düzenlendi Üniversitemiz, uluslararası alanda etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda, İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak çevrim içi bir toplantı düzenledi. 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen toplantıda, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, ulusal ve uluslararası derecelendirme sistemlerine başvuru süreçlerini detaylı bir şekilde paylaştı.
27 2023/27 05 Aralık

Kalite Topluluğu Öğrenci Toplulukları Tanıtım Gününe Katıldı

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, Topluluk Tanıtım Günü etkinliğinde bir araya geldi. Kalite Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleri, tanıtım gününde stant açarak faaliyetlerini sergiledi. 05 Aralık 2023 tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin zemin katında yer alan stand, üniversite öğrencilerine Kalite Topluluğu'nun faaliyetleri ve kalite süreçleri hakkında bilgi verdi.
26 2023/26 28 Kasım Dış Paydaş Değerlendirme Çalıştayı Düzenlendi Giresun Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Planlama Süreçleri kapsamında dış paydaşlarımızın Üniversitemiz hakkında bilgi ve görüşlerini almak, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit etmek amacıyla  27 Kasım 2023 Pazartesi günü Rektörlük Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Dış Paydaş Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, tedarikçiler ve öğrenci topluluklarından temsilciler katıldı.
25 2023/25 08 Kasım

Kalite Topluluğu Tanıtım Etkinliği Düzenledi

Üniversitemiz Kalite Topluluğu Yönetim Kurulu tarafından merkez ve ilçedeki kampüste 8 Kasım 2023 Çarşamba günü 09:00-16:00  saatleri arasında Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesinde ve 10 Kasım 2023 Cuma günü 09:00-16.00 saatleri arasında Gazipaşa yerleşkesinde tanıtım standı açma etkinliği gerçekleştirildi.
24 2023/24 27 Ekim Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Tanışma Toplantısı Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu, 27 Ekim 2023 Cuma günü saat 10.30’da tanışma toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda üyelere; topluluğun işleyişi ve üniversitemiz iç kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımı hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.
23 2023/23 10 Ekim

Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayına Katıldık

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde 10 Ekim 2023 tarihinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı"na katıldık.
22 2023/22 29 Eylül 2025-2029 Dönemi Stratejik Planlama Çalışmaları Başladı 2025-2029 dönemini kapsayan yeni stratejik planın hazırlık çalışmaları Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz CAN tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan genelge ile başlatıldı.
21 2023/21 08 Haziran

MEDEK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayına Katıldık

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “MEDEK Akreditasyon Süreçleri Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı”, 08 Haziran 2023 Perşembe günü 10:00-15:30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

20 2023/20 27 Mayıs Koordinatörlüğümüz Üniversitemiz FEDEK Kurum Bilgilendirme Çalıştayına Katıldık Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından düzenlenen "FEDEK Kurum Bilgilendirme Çalıştayı" çevrim içi olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi.
19 2023/19 09-23 Mayıs

Öğrencilerimiz YÖKAK'ın Kalite Elçisi Eğitim Programı’na Katıldı

YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımını artırmak ve kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çevrim içi olarak Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP'23) düzenlendi. Program, çeşitli kurumlardan gelen yükseköğretim öğrencilerinin başvurusuna açık olup yoğun talep nedeniyle dört farklı tarihte (09-10 Mayıs, 15-16 Mayıs, 17-18 Mayıs, 22-23 Mayıs) gerçekleştirildi.
18 2023/18 19 Nisan Koordinatörlüğümüz Üniversitemiz Senatosunu Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Hakkında Bilgilendirdi Üniversitemizde 19 Nisan 2023 tarihinde, Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz CAN başkanlığında, rektörlük senato toplantı salonunda 234 sayılı senato toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gündemde yer alan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.
17 2023/17 07 Nisan

Üniversitemiz "BAP Yayın Ödül Töreni ile BAP İşleyişi ve İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı" Düzenlendi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi, 07 Nisan 2023 Cuma günü saat 14.00'de Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda "Yayın Ödül Töreni” ile "BAP İşleyişi ve İşlemleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.
16 2023/16 04 Nisan Üniversitemiz 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlandı Giresun Üniversitesi 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 19. maddesi doğrultusunda hazırlandı.
15 2023/15 03 Nisan

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu, 03 Nisan 2023 tarihinde çevrim içi olarak toplandı.
14 2023/14 30 Mart

Eğitim Fakültesinde Program Akreditasyonuna Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, program akreditasyon süreçleri için Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün rehberliğinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, 30 Mart 2023'te Eğitim Fakültesi toplantı salonunda Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ile program akreditasyonu çalışmaları için bir toplantı gerçekleştirildi.
13 2023/13 29 Mart

Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Komisyonu toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde saat 13.00'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda "Giresun Üniversitesi 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu" taslağı görüşülerek raporun nihai halinin senatoya sunulmasına karar verildi.
12 2023/12 23 Mart

Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün planlama toplantısı, 23 Mart 2023 tarihinde saat 13:00’da gerçekleştirildi. Toplantıda, "2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

11 2023/11 16 Mart

YÖKAK "Öğrenci Değerlendiricileri Buluşması" Etkinliğine Katıldık

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 16 Mart 2023 Perşembe günü 13:30-16:30 saatleri arasında “YÖKAK Öğrenci Değerlendiricileri Buluşması” adlı çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi. 

10 2023/10 15 Mart YÖKAK “Kalite Komisyonlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı” Etkinliğine Katıldık

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 15 Mart 2023 Çarşamba günü 10:00-12:00 saatleri arasında Kalite Komisyonlarına yönelik çevrim içi bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

9 2023/9 13 Mart Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Bülteni Yayında Üniversitemiz Kalite Topluluğu; 2022 yılı faaliyetlerini tanıtmak ve iç kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımını artırmak amaçlarıyla “Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Bülteni”ni hazırladı.
8 2023/8 8 Mart Birim Öz Değerlendirme Raporları (BÖDR) Yayımlandı Her yıl periyodik olarak birimler tarafından hazırlanan Birim Öz Değerlendirme Raporları (BÖDR), üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne iletilmiş olup koordinatörlüğümüz raporlar sekmesinde yayımlanmıştır. 
7 2023/7 3 Mart Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Raporları Yayımlandı Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirme raporları hazırlanmış ve değerlendirilmesi tamamlanan anket raporları paydaşların bilgisine sunulmuştur.
6 2023/6 22 Şubat Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu tarafından 22 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da Rektörlük toplantı salonunda yüz yüze olarak stratejik plan değerlendirme raporunun görüşülmesi üzerine toplantı gerçekleştirildi.

5 2023/5 15 Şubat Üniversitemiz İKİYK Toplantısı Gerçekleştirildi Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) toplantısı 15 Şubat 2023 tarihinde Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
4 2023/4 31 Ocak “BÖDR Hazırlanması Eğitimi” Gerçekleştirildi

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından 31 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00-11:00 arasında üniversitemiz birim kalite komisyonlarına yönelik olarak çevrim içi “BÖDR Hazırlanması Eğitimi” gerçekleştirildi.

3 2023/3 26-29 Ocak

Tıp Fakültesi "Eğiticilerin Eğitimi ve Ölçme Değerlendirme Eğitim Programı" Gerçekleştirildi

 26-29 Ocak 2023 tarihinde Tıp Fakültesi öğretim üyelerine yönelik "Eğiticilerin Eğitimi ve Ölçme Değerlendirme Eğitim Programı" konulu eğitim gerçekleştirildi
2 2023/2 6 Ocak

Gençliğin Kariyer Yürüyüşü Konferansı Gerçekleştirildi

Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu ve Eğitim Fakültesi iş birliğiyle 6 Ocak 2023 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında “Gençliğin Kariyer Yürüyüşü” adlı konferans gerçekleştirildi. Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı.  

1 2023/1 3 Ocak Üniversitemiz İKİYK Toplantısına Katıldık Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) toplantısı 03 Ocak 2023 tarihinde Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.