Kalite Güvencesi Sistemi Politikası

Giresun Üniversitesi; kalite politikası ve stratejik planı doğrultusunda, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejilerini ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla, tüm birimlerinin sorumluluklarını ve konumlarını dikkate alarak uluslararası standartlara uygun olarak oluşturduğu kalite güvencesi mekanizmalarını, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda tasarlayarak, iç ve dış paydaşlarına belirlenen standartlara uygun olarak hizmet vermeyi ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikası olarak benimsemektedir.

Temel Değerler

• Nitelikli araştırma geliştirme,
• Uluslararasılaşma,
• Eğitim-öğretim,
• Disiplinlerarası programların güçlendirilmesi,
• Kültürel çalışmalar,
• Verimli kaynak kullanımı,
• Kurumsal risk stratejilerinin belirlenmesi,
• Adil uygulamalar,
• Her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
• Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme,
• Etkin liderlik ve paydaş katılımı,
• Performans yönetimi ve ödüllendirme,
• Sürekli değerlendirme ve iyileştirme,
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
• Akademik dürüstlük ve özgürlük.

Kalite Güvencesi Sistemi Politikası Temel Değerleri, Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.