Eğitim ve Öğretim Politikası

Giresun Üniversitesi; uluslararası standartlara uygun, sürekli iyileştirmeye dayalı olarak tasarlanan eğitim ve öğretim program yapısını tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncelleyen ve karşılayan, öğrenci merkezli eğitim anlayışını ve araştırma temelli yaklaşımlarını, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu ile yeni öğrenme-öğretme tekniklerini kullanarak sürdüren, öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarına, araştırarak öğrenmelerine imkân tanıyan, kalite bilincine önem veren, etik ve profesyonellik ilkelerini benimseyen yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin alanında inovatif liderler ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla bütünleyici bir eğitim anlayışını eğitim ve öğretim politikası olarak benimsemektedir.

Temel Değerler 

• Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme,
• Eğitim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme,
• Nitelikli ve deneyimli akademik kadro,
• Uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği,
• Yenilikçi eğitim altyapısı ve teknikleri,
• Öğrenme kaynaklarına kolay erişilebilirlik,
• Hayat boyu öğrenme.

Eğitim ve Öğretim Politikası Temel Değerleri, Stratejileri, Hedefleri ve Performans Göstergelerine ulaşmak için tıklayınız.