Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu toplumsal katkı politikasını belirlemek,
  • Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini Üniversitenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu bir biçimde yürütmek,
  • Üniversitenin toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,
  • Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sürecine doğrudan katkı vermektir.
1-) Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN Başkan huseyin.sahin@giresun.edu.tr
2-) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DOĞAN Üye yasemin.dogan@giresun.edu.tr
3-) Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN Üye İclal.karatas@giresun.edu.tr
4-) SKS Daire Başkanı Ümmühan ÖZGÜL Üye ummuhan.ozgul@giresun.edu.tr

 * İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.