Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Alt Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu toplumsal katkı politikasını belirlemek,
  • Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini Üniversitenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu bir biçimde yürütmek,
  • Üniversitenin toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,
  • Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sürecine doğrudan katkı vermektir.
1-Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) huseyin.sahin@giresun.edu.tr
2-Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ yesim.yaman@giresun.edu.tr
3-Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI yasemin.mamur@giresun.edu.tr
4-Doç. Dr. Şevki KOLUKISA sevki.kolukisa@giresun.edu.tr
5-Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK adem.ozbek@giresun.edu.tr
6-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DOĞAN yasemin.dogan@giresun.edu.tr
7-Dr. Öğr. Üyesi Seda NUR ATASOY seda.atasoy@giresun.edu.tr
8-Öğr. Gör. Fatma EMİROĞLU AYDIN fatma.emiroglu.aydin@giresun.edu.tr
9-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Coşkun ŞENTÜRK coskun.senturk@giresun.edu.tr
10-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümmühan ÖZGÜL ummuhan.ozgul@giresun.edu.tr
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.