Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme Stratejileri
 • Araştırma geliştirmeyle ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kapsamında yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması ve üniversite- sanayi iş birliği çalışmalarının artırılması,
 • Mevcut uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerine ulaşmasında gerekli desteğin sağlanması,
 • Üniversitenin stratejik plan dönemi sonuna kadar dış kaynaklı Ar-Ge proje sayısının artırılması,
 • Lisans ve lisansüstü düzeyinde yapılan projeler ile ilgili kaynakların artırılması,
 • Nitelikli, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda katkı sunabilecek araştırma kadrosunun artırılması,
 • Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilme çalışmalarının takibinin yapılması,
 • Öğretim elemanlarını akademik çalışmaya teşvik edecek ve ödüllendirecek bir teşvik ve ödül yönergesinin oluşturulması,
 • Derslerde ve araştırmalarda kullanılması önem arz eden donanım ve yazılımların alınmasının, tedarik edilmesinin sağlanması,
 • BAP finansman desteğinin artırılması,
 • Disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi.