Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonunun görevleri şunlardır;
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikası doğrultusunda kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Üniversitenin akademik, idari ve topluma katkı sunan tüm birimlerindeki kalite güvence sistemlerini izlemek, performansını belirlemek ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  • Üniversitenin kalite güvence sisteminin kalite güvencesi ile ilgili süreçleri takip etmek, gerekli görülen durumlarda dış uzmanlardan destek talep etmek,
  • İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Kalite güvence sistemi ile ilgili veriler toplamak, sistemin değerlendirilmesi amacıyla diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında kurum kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarında diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Üniversitede kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için bilgilendirme, eğitim ve seminerler düzenlenmesi teklifinde bulunmak, eğitim ve bilgilendirme materyalleri hazırlamak.
 
1-) Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ Başkan kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
2-) Öğr. Gör. Dr. Hakan SİPAHİ Üye hakan.sipahi@giresun.edu.tr
3-) Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN Üye seyfi.goktekin@giresun.edu.tr

* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.