Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonunun görevleri şunlardır;
  • Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikası doğrultusunda kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Üniversitenin akademik, idari ve topluma katkı sunan tüm birimlerindeki kalite güvence sistemlerini izlemek, performansını belirlemek ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  • Üniversitenin kalite güvence sisteminin kalite güvencesi ile ilgili süreçleri takip etmek, gerekli görülen durumlarda dış uzmanlardan destek talep etmek,
  • İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Kalite güvence sistemi ile ilgili veriler toplamak, sistemin değerlendirilmesi amacıyla diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında kurum kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarında diğer alt komisyonlarla iş birliği yapmak,
  • Üniversitede kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için bilgilendirme, eğitim ve seminerler düzenlenmesi teklifinde bulunmak, eğitim ve bilgilendirme materyalleri hazırlamak.
1-Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ (Başkan) kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
2-Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA yalcin.sarikaya@giresun.edu.tr
3-Prof. Dr. Fatma Şirin DİLLİ sirin.dilli@giresun.edu.tr
4-Dr. Öğr. Üyesi Gizem UYUMAZ gizem.uyumaz@giresun.edu.tr
5-Fakülte Sekreteri Murat KESKİN murat.keskin@giresun.edu.tr
6-SGD Başkanı Muammer ÖĞRETİCİ muammer.ogretici@giresun.edu.tr
7-Şube Müdürü Ayşegül OKSAL aysegul.oksal@giresun.edu.tr
8- Bilgisayar İşletmeni Halil İbrahim ÇELİK ibrahim.celik@giresun.edu.tr
* İlgili komisyonun toplantılarına ilişkin detaylı dokümanlara Kalite İzlencesinden erişebilirsiniz.