Anket Formları

S.N. Anket Adı  Anket Yılı Bağlantılar
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı 
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  2023 Anket Bağlantısı
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı 
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  2023 Anket Bağlantısı 
5 Mezun Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı 
6 Hazırlık Öğrencileri Memnuniyet Anketi 2023 -
7 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi  2023 -
8 Öğretim Elemanlarının Programlar İle İlgili Görüşleri Anketi 2023 -
9 Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi 2023 -
10 Uluslararası Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2023 -
11 Yönetici Liderlik Davranışı Değerlendirme Anketi 2023 -
12 Eğitim Değerlendirme Anketi (Öğrenci) 2023 Anket Bağlantısı 
13 Eğitim Değerlendirme Anketi (Personel) 2023 Anket Bağlantısı 
14 Tedarikçi Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı