Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi Stratejileri

• Kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, akademik ve idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığın artırılması,
• Program akreditasyonuna yönelik faaliyetlerin genişletilmesi ve buna ilişkin yeni hedeflerin belirlenmesi,
• Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması,
• Kurumsal politikaları objektif olarak değerlendirebilmek ve gerekirse bu politikalarda değişikliklere gitmek için iç ve dış paydaşların memnuniyetinin, kurumsal aidiyet ve toplum algısının belirli periyotlarla ölçülmesi, izlenmesi sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerine yansıtılması,
• Uluslararası standartlarda belgelendirmenin sağlanması,
• Üniversitenin uluslararası sıralamalarda yükselmesinin sağlanması için birlikte çalışma takvimlerinin oluşturulması, çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesidir.