Önceki Yıllar Anket Değerlendirme Raporları

S.NO. Anket Başlıkları Anket Formu Raporlar
2019
Raporlar
2020

1

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

2

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

3

Öğrenci Memnuniyet Anketi

4

Hazırlık Öğrencileri Memnuniyet Anketi

-

*2021 yılında 
uygulanacaktır.

5

İş Dünyasının Mezunların Yeterlilikleri İle İlgili Memnuniyet Anketi

-

*2021 yılında
uygulanacaktır.

6

Mezun Memnuniyet Anketi

7

Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Anketi

8

Tedarikçi Memnuniyeti Anketi

9

Etkinlik Değerlendirme Anketi

10

Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirmesi Anketi

-

*2021 yılında 
uygulanacaktır.

11

Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi

12

UZEM Öğrenci Memnuniyet Anketi

-

13

UZEM Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi

-

 
Üniversitemizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle yürütülen uzaktan öğretim süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak anketler yapılmıştır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar ile değerlendirme raporları hazırlanmış ve paydaşların bilgisine sunulmuştur. 2020-2021 Dönemi değerlendirme raporlarına aşağıda yer verilmiştir.